Nieuwsartikel

Mormoonse leider uitgenodigd als spreker voor de interreligieuze top van de G20 in Berlijn

Op zaterdag 17 juni sprak ouderling Gary B. Sabin, algemeen zeventiger en lid van het presidium van het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) op de interreligieuze top van de G20 in Berlijn. De top bracht opinieleiders, rechtskundigen, economen, politici, filosofen en religieuze leiders uit de hele wereld bijeen. Zij bespraken hoe geloofsgemeenschappen kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen die de VN in 2015 heeft gesteld, en die Duitsland als een van de thema’s voor de G20-top van dit jaar heeft gekozen. Veel discussies waren gericht op ontwikkeling, sociale problemen, het milieu, de opkomst van het extremisme en de vluchtelingencrisis.

    

‘Het is een geweldige gelegenheid om met gelijkgestemden om te gaan – mensen die behoeftigen helpen’, aldus ouderling Sabin aan het begin van zijn voordracht. ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft de nodige ervaring met vluchtelingen. We waren zelf ooit vluchtelingen. President Dieter F. Uchtdorf van ons Eerste Presidium was tijdens de Tweede Wereldoorlog twee keer vluchteling.’ Ouderling Sabin haalde de volgende verklaring van het Eerste Presidium aan: ‘In ons streven om de leringen en het praktische voorbeeld van Jezus Christus te volgen, hebben wij beslist de verantwoordelijkheid om de hongerigen, daklozen en onderdrukten in binnen- en buitenland te helpen.’

De interreligieuze G20-top is wel geprezen als een doeltreffend middel om het betrekken van geloof en godsdienst bij de aanpak van sociale problemen te bevorderen. Velen geloven dat deze gemeenschappen een hele grote uitwerking kunnen hebben. Tijdens de top beschreef ouderling Sabin de bijdragen die de kerk en andere godsdienstige gemeenschappen tijdens de vluchtelingencrisis aan samenlevingen in Europa hebben gedaan, en de positieve rol die zij in het openbare bestel kunnen spelen.

Ouderling Sabin zei: ‘LDS Charities, de kerkelijke organisatie voor humanitaire hulp, heeft alleen al in 2016 met ruim 1.500 partners aan 2.630 projecten gewerkt. Sinds 1985 heeft de kerk in 189 landen in totaal 1,89 miljard dollar aan hulp geleverd.’ Vervolgens gaf hij enkele details van de Europese en wereldwijde betrokkenheid van de kerk bij hulp: ‘Van 2014 tot en met 2016 was de kerk bij ruim zeshonderd projecten betrokken die meer dan twee miljoen mensen bereikten, en droeg zij ruim 53,6 miljoen dollar in geld en materialen bij, en leverde duizenden manuren van vrijwilligers. Alleen al in Europa voerden we meer dan vierhonderd projecten uit. Dat deden we samen met plaatselijke en internationale organisaties, en met de steun van honderden van onze kerkgemeentes.’

Er waren onder meer projecten om onderdak in vluchtelingenkampen te bieden; water te zuiveren; voedsel en kleding te verschaffen; en hulp op de lange termijn te bieden, waaronder onderwijs, vakscholing en hulp aan mensen die zich in een ander land moesten vestigen.’

Ouderling Sabin besloot zijn voordracht met een citaat uit het Boek van Mormon (Mosiah 2:17): ‘En zie, ik vertel u deze dingen opdat u wijsheid zult leren; opdat u zult leren dat wanneer u in dienst van uw medemensen bent, u louter in dienst van uw God bent.’

De kerk heeft in het verleden al meegewerkt aan interreligieuze topvergaderingen tijdens G20-bijeenkomsten en blijft zich inzetten voor het betrekken van geloofsgemeenschappen bij sociale vraagstukken en voor de bevordering van godsdienstvrijheid over de hele wereld.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.