Nieuwsberichten

Wereldwijde devotional voor jongvolwassenen met president Russell M. Nelson en zuster Wendy W. Nelson

Door dit initiatief leren lekenkerkleiders in Europa hoe ze anderen tijdens een crisis kunnen bijstaan

Kerkprogramma biedt hulp bij genezing na seksueel misbruik

Ouderling Uchtdorf vertelt Oekraïense vluchtelingen in Polen dat God met hen is

Saints, deel 3 bevat verhalen over heiligen der laatste dagen in de hele wereld

Het langverwachte derde deel van Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days is vandaag in veertien talen voor een wereldwijd publiek gepubliceerd. Dit recentste deel, Boldly, Nobly, and Independent, gaat over heiligen der laatste dagen van 1893 tot en met 1955. Het bevat onder meer het verhaal over de...

Heiligen der laatste dagen in heel Europa helpen met humanitaire hulp

Heiligen der laatste dagen in Europa voelen zich gezegend dat ze hulp kunnen bieden

Kerkleiders roepen op tot vrede in tijden van beroering

In de halfjaarlijkse algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, gehouden op zaterdag 2 en zondag 3 april 2022, benadrukten leiders de weg naar innerlijke vrede door Jezus Christus, ondanks de verwoestingen van oorlog en conflict.

Algemene conferentie: boodschappen van vrede en hoop in en door Jezus Christus

In het weekend van 2–3 april zendt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen haar algemene aprilconferentie live uit naar mensen over de hele wereld.

Europese heiligen der laatste dagen bedenken nieuwe manieren om vluchtelingen te helpen