Nieuwsberichten

Select a Year

Het nieuwe logo van de kerk onderstreept haar focus op de Heiland

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft een nieuw logo. Russell M. Nelson, profeet en president van de kerk, maakte het in de zaterdagavondbijeenkomst van de algemene aprilconferentie 2020 bekend, en legde het belang ervan uit.

Zondagmorgenbijeenkomst met wereldwijde plechtige samenkomst en hosannakreet

President Nelson van De Kerk van Jezus Christus kondigde aan dat een gedeelte van de algemene conferentie een plechtige samenkomst zal zijn, waarbij hij de leden zal voorgaan in de hosannakreet.

Boodschap aan leiders, burgers en mensen van goede wil in Europa

Dit zijn moeilijke tijden. De COVID-19-pandemie heeft ons privé- en gezinsleven, en ons beroeps- en godsdienstige leven ontwricht. Duizenden mensen zijn gestorven. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie van de slachtoffers.

Gevolgen van COVID-19 voor opleidingscentra voor zendelingen

Alle zendelingen die vanaf 16 maart 2020 naar de opleidingscentra voor zendelingen in Provo (Utah, VS) of Preston (Engeland) zouden gaan, worden online getraind.

Grote bijeenkomsten van kerkleden

In het licht van de recente bekendmaking over het beperken van het aantal aanwezigen bij de algemene aprilconferentie 2020 verschaffen wij de volgende richtlijnen inzake grote bijeenkomsten van kerkleden.

Algemene aprilconferentie 2020

Wij achten het met het oog op de beheersing van dit probleem verstandig om het aantal aanwezigen bij de komende algemene aprilconferentie 2020 te beperken.

President Nelson spreekt nationale NAACP-bijeenkomst toe

De president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen herinnerde de aanwezigen op de 110e jaarlijkse nationale bijeenkomst van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor mensen met een niet-westerse achtergrond, eraan dat verschillen...

Nieuw gebiedspresidium Europa vangt ambtsperiode aan

Op 1 augustus 2019 treedt ouderling Gary B. Sabin aan als de nieuwe president van het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ouderling Massimo De Feo is zijn eerste raadgever en ouderling Erich W. Kopischke zijn tweede raadgever. Het nieuwe gebiedspresidium is in april aangekondigd.

De Notre-Dame zal herrijzen

Bij het zien van de door vlammen verwoeste cathédrale Notre-Dame de Paris (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Parijs) voelen wij intens mee met het verdriet van onze katholieke broeders en zusters, de hele christelijke wereld en allen die in dit magnifieke gebouw iets herkennen van de grootheid van God en het goede dat leeft in allen die in Hem en...

In maart worden vrouwen over de hele wereld gehuldigd

De maand maart telt twee dagen waarop vrouwen worden gehuldigd en erkend: 8 maart is de Internationale Vrouwendag, en op 17 maart wordt de oprichting van de zustershulpvereniging herdacht.