Nieuwsartikel

Nieuw presidium voor gebied Europa

Ouderling Paul V. Johnson begint op 1 augustus 2017 aan zijn ambtstermijn als president van het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ouderling Gary B. Sabin is zijn eerste raadgever en ouderling Massimo De Feo zijn tweede raadgever. Het nieuwe gebiedspresidium is in mei aangekondigd.

 

De kerk is op bestuurlijk niveau momenteel in 25 geografische gebieden opgedeeld. Het presidium van het gebied Europa geeft leiding aan ruim 480.000 leden in meer dan 1.300 kerkgemeenten, verspreid over ruim 40 landen en 31 zendingsgebieden. Er staan in het gebied 13 tempels die in bedrijf zijn, in aanbouw, of die gerenoveerd worden. Op aanwijzing van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, de hoogste bestuurslichamen van de kerk, zal het nieuwe gebiedspresidium de plaatselijke leiders en leden van de kerk van geestelijke en bestuurlijke leiding voorzien.

Ouderling Paul V. Johnson is op 2 april 2005 steun verleend als algemeen zeventiger van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is werkzaam geweest als commissaris van de kerkelijke onderwijsinstellingen, als lid van het gebiedspresidium Chili en als bestuurder godsdienstonderwijs en basis- en voortgezet onderwijs. Ouderling Johnson heeft tal van kerkroepingen vervuld, waaronder voltijdzendeling in het zendingsgebied Oslo, raadgever in een ringpresidium, hogeraadslid, bisschop, quorumpresident ouderlingen en jongemannenpresident.

Ouderling Johnson is op 24 juni 1954 in Gainesville (Florida, VS) geboren. Hij trouwde in augustus 1976 met Jill Washburn en behaalde in 1989 zijn doctoraat in onderwijstechnologie aan de Utah State University. Ze hebben negen kinderen.

Ouderling Gary B. Sabin is in de algemene aprilconferentie van 2016 als algemeen zeventiger geroepen. Daarvoor was hij werkzaam als lid van het Vijfde Quorum der Zeventig in het gebied Noord-Amerika-West. Ouderling Sabin heeft tal van kerkroepingen vervuld, waaronder voltijdzendeling in het zendingsgebied België/Nederland, quorumpresident ouderlingen, hogeraadslid, bisschop, jeugdwerkleerkracht, zendingspresident van de ring, diakenenadviseur, lerarenadviseur, scoutleider, ringpresident en gebiedszeventiger.

Ouderling Sabin is op 7 april 1954 in Provo (Utah, VS) geboren. Hij behaalde een masterdiploma bedrijfskunde aan de Stanford University. Hij trouwde in augustus 1976 met Valerie Purdy. Ze hebben vijf kinderen.

Ouderling Massimo De Feo is in de algemene aprilconferentie van 2016 als algemeen zeventiger geroepen. Ten tijde van zijn roeping was hij werkzaam als lid van het Derde Quorum der Zeventig in het gebied Europa. Ouderling De Feo heeft tal van kerkroepingen gehad, waaronder voltijdzendeling in het zendingsgebied Rome, gemeentepresident, districtspresident, raadgever in een bisschap, hogeraadslid, ringpresident en gebiedszeventiger.

Na zijn voltijdzending begon hij aan zijn loopbaan in internationale betrekkingen toen hij door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd aangenomen en als diplomaat bij het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd geaccrediteerd. Na ruim dertig jaar trouwe dienst was hij onlangs werkzaam als waarnemend functionaris sociale zekerheid van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken in Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ouderling De Feo is op 14 december 1960 in Taranto (Italië) geboren. Hij trouwde in augustus 1984 met Loredana Galeandro. Ze hebben drie kinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.