Onderwerp

FamilySearch

FamilySearch is de grootste genealogische organisatie ter wereld. Sinds 1894 heeft FamilySearch samengewerkt met archieven, bibliotheken en kerken in ruim honderd landen om toegang te krijgen tot documenten aan de hand waarvan mensen hun voorouders kunnen opzoeken.

Iedere maand gebruiken ruim drie miljoen mensen documenten, hulpmiddelen en diensten van FamilySearch om meer over hun familiegeschiedenis te weten te komen. Die documenten en diensten zijn online verkrijgbaar op FamilySearch.org, of in de ruim 4.600 centra voor familiegeschiedenis in 126 landen, waaronder de befaamde Bibliotheek voor familiegeschiedenis in Salt Lake City (Utah, VS).

FamilySearch is een dienst van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het doel van FamilySearch om mensen met hun voorouders te verbinden, is geworteld in de mormoonse overtuiging dat het gezin de kern van ons leven is en dat gezinsrelaties bedoeld zijn om na dit leven te worden voortgezet. Omdat interesse in familiegeschiedenis niet beperkt wordt door cultuur, etniciteit of godsdienstige overtuiging, worden de hulpmiddelen van FamilySearch beschikbaar gesteld aan iedereen die meer te weten wil komen over hun familie en hun erfgoed, van kerkboeken in Europa tot mondelinge overleveringen in Afrika.

Als organisatie zonder winstoogmerk is FamilySearch afhankelijk van vrijwilligers uit de hele wereld. Deze vrijwilligers helpen met het indexeren van documenten, verlenen persoonlijke hulp en gebruiken hun kennis van genealogisch onderzoek voor anderen.

FamilySearch biedt hulp aan ervaren genealogen en aan mensen die net met hun genealogisch onderzoek beginnen. Die hulp is te vinden door middel van een netwerk met centra voor familiegeschiedenis of door contact op te nemen met support@familysearch.org of 1-800-406-1830 in de Verenigde Staten en Canada. Klik hier voor een lijst met telefoonnummers in andere landen en provincies.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.