Onderwerp

Gebied

Het bestuur van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in geografische gebieden onderverdeeld. In de Verenigde Staten en Canada staat ieder gebied onder toezicht van een van de leden van het Presidium der Zeventig, die in Salt Lake City (Utah, VS) werkzaam zijn. Andere gebieden staan onder toezicht van een gebiedspresident en twee raadgevers, die in de regel lid van de Quorums der Zeventig zijn en in het desbetreffende gebied wonen.

Onder leiding van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen geven gebiedspresidiums geestelijke en bestuurlijke leiding aan de leidinggevenden en leden van de kerk in hun gebied.

Er zijn momenteel 26 gebieden:

 • Utah-Noord
 • Salt Lake City (Utah)
 • Utah-Zuid
 • Idaho
 • Noord-Amerika-West
 • Noord-Amerika-Noordwest
 • Noord-Amerika-Zuidwest
 • Noord-Amerika-Zuidoost
 • Noord-Amerika-Noordoost
 • Noord-Amerika-Midden
 • Mexico
 • Midden-Amerika
 • Caraïbisch gebied
 • Zuid-Amerika-Noordwest
 • Zuid-Amerika-Zuid
 • Brazilië
 • Chili
 • Europa
 • Europa-Oost
 • Azië
 • Azië-Noord
 • Midden-Oosten/Afrika-Noord
 • Afrika-West
 • Afrika-Zuidoost
 • Filipijnen
 • Oceanië

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.