Biografie van leider

Ouderling D. Todd Christofferson

Ouderling D. Todd Christofferson is op 5 april 2008 geroepen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ten tijde van zijn roeping was hij werkzaam in het Presidium der Zeventig.

Toen ouderling Christofferson lid van het Presidium der Zeventig was, hield hij toezicht op de gebieden Noord-Amerika-West, -Noordwest en -Zuidoost van de kerk. Hij was ook algemeen directeur van de afdeling kerk- en familiegeschiedenis. Daarvóór woonde hij in Mexico-Stad en was hij president van het gebied Mexico-Zuid.

Voordat hij geroepen werd als full-time algemeen autoriteit van de kerk, was ouderling Christofferson bedrijfsjurist bij de NationsBank Corporation (nu de Bank of America) in Charlotte (North Carolina). Daarvóór was hij senior vice-president en bedrijfsjurist van de Commerce Union Bank in Nashville (Tennessee, V.S.), waar hij bovendien actief was in de gemeenschap en interkerkelijke organisaties. Van 1975 tot 1980 was ouderling Christofferson in Washington D.C. werkzaam als advocaat. Daarvóór was hij griffier van John J. Sirica (1972-1974), rechter van het U.S. District.

Hij is geboren in Pleasant Grove (Utah). Na zijn middelbare opleiding in New Jersey behaalde hij zijn bachelorsgraad aan de Brigham Young University, waar hij een zogenaamde ‘Edwin S. Hinckley Scholar’ was, en behaalde vervolgens zijn mastersgraad in de rechten aan de Duke University.

Hij is in de kerk onder meer werkzaam geweest als regionaal vertegenwoordiger, ringpresident en bisschop. Als jonge man is hij in Argentinië op zending geweest.

Ouderling Christofferson en zijn vrouw, Katherine Jacob, hebben vijf kinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.