Biografie van leider

President Dallin H. Oaks

President Dallin H. Oaks is op zondag 14 januari 2018 gesteund en aangesteld als eerste raadgever in het Eerste Presidium en als president van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is op 3 mei 1984 aangesteld als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Hij is in 1932 geboren in Provo (Utah, V.S.). Met wijlen zijn vrouw June Dixon kreeg hij zes kinderen. Zij overleed op 21 juli 1998. Op 25 augustus 2000 trouwde hij in de Salt Laketempel met Kristen M. McMain.

Ouderling Oaks is afgestudeerd aan de Brigham Young University (1954) en de rechtenfaculteit van de University of Chicago (1957). Hij heeft in Chicago als advocaat gewerkt en rechten gedoceerd. Van 1971 tot 1980 was hij president van de Brigham Young University, en van 1980 tot 1984 rechter aan het hooggerechtshof van de staat Utah, een functie die hij opgaf om de roeping van apostel te aanvaarden.

Hij is lid van de raad van bestuur van veel bedrijven en educatieve en liefdadigheidsorganisaties geweest. Hij is de auteur of co-auteur van veel boeken en artikelen over religieuze en juridische zaken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.