Biografie van leider

Ouderling David A. Bednar

David A. Bednar is op 7 oktober 2004 geordend en aangesteld als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Voorafgaand aan zijn roeping tot het Quorum der Twaalf was ouderling Bednar werkzaam als gebiedszeventiger, gebiedsautoriteit, regionaal vertegenwoordiger, twee keer als ringpresident, en als bisschop.

 

Ouderling Bednar is op 15 juni 1952 geboren in Oakland (Californië, V.S.). Hij heeft een voltijdzending vervuld in het zuiden van Duitsland en vervolgens een studie gevolgd aan de Brigham Young University, waar hij een bachelorsgraad en een mastersgraad heeft behaald. Hij heeft bovendien aan Purdue University een doctorsgraad in organisatiegedrag gehaald.

Na zijn studie was ouderling Bednar hoogleraar bedrijfsmanagement aan de Texas Tech University en de University of Arkansas. Vervolgens was hij van 1997–2004 president van de Brigham Young University–Idaho (het voormalige Ricks College).

Ouderling Bednar is op 20 maart 1975 in de Salt Laketempel in het huwelijk getreden met Susan Kae Robinson. Zij hebben drie zoons.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.