Biografie van leider

Waarnemend president M. Russell Ballard

Waarnemend president M. Russell Ballard is sinds 6 oktober 1985 lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij heeft sindsdien de hele aarde bereisd om kerkleden te instrueren en leiding te geven in de dagelijkse kerkaangelegenheden. Op 14 januari 2018 is hij gesteund en aangesteld als waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Hij is op 8 oktober 1928 geboren in Salt Lake City (Utah, V.S.) in het gezin van Melvin R. Ballard en Geraldine Smith. Hij heeft aan de University of Utah gestudeerd.

Als jongeman heeft hij een zending vervuld in Engeland, waar hij raadgever in het zendingspresidium was. Hij is ook twee keer bisschop geweest.

Hij is in 1974 geroepen als president van het zendingsgebied Toronto (Canada), waar hij werkzaam was toen hij in april 1976 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig werd geroepen. Als lid van de Zeventig hield hij toezicht op leidinggevenden in enkele geografische regio’s en gaf hij ze instructie. Van 1980 tot oktober 1985 was hij lid van het Presidium der Zeventig, in welke functie hij toezicht hield op de quorums der Zeventig van de kerk. Het grootste deel van zijn bediening heeft hij zich op zendingswerk geconcentreerd.

Voorafgaand aan zijn roeping als full-time algemeen autoriteit was ouderling Ballard werkzaam als zakenman in de autobranche, de onroerend-goedbranche en de investeringsbranche. Hij is lid geweest van veel kerk- en burgercomités en -besturen.

Op 28 augustus 1951 is hij in de Salt Laketempel in het huwelijk getreden met Barbara Bowen. Zij hebben twee zoons en vijf dochters.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.