Biografie van leider

Ouderling Neil L. Andersen


Ouderling Neil Linden Andersen is op 4 april 2009 voorgesteld als apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.


Voordat ouderling Andersen werd geroepen als lid van het Quorum der Twaalf was hij senior lid van het Presidium der Zeventig. Hij werd in april 1993, op 41-jarige leeftijd, voorgesteld als lid van het Eerste Quorum der Zeventig. Voordien had hij in het zuiden van Brazilië en in West-Europa als lid van gebiedspresidiums leiding gegeven aan het werk van de kerk. Hij heeft ook mede toezicht gehouden op het werk van de kerk in Mexico en Midden-Amerika. Daarnaast heeft hij toezicht gehouden op audiovisuele producties van de kerk, zoals het verfilmen van The Testaments: Of One Fold and One Shepherd, en gaf hij als algemeen directeur van de audiovisuele afdeling van de kerk leiding aan de bouw van de uitzendfaciliteiten in het Conferentiecentrum. Naast zijn moedertaal, Engels, spreekt hij Frans, Portugees en Spaans.

Voordat hij als algemeen autoriteit werd geroepen, was ouderling Andersen werkzaam als president van het zendingsgebied Bordeaux (Frankrijk) en als president van de ring Tampa (Florida, V.S.).

Ouderling Andersen is in Logan (Utah, V.S.) geboren en in Pocatello (Idaho, V.S.) opgegroeid.

Hij is afgestudeerd aan de Brigham Young University, waar hij een ‘Hinckley Scholar’ was, waarna hij aan de Harvard University een MBA behaalde. Na zijn studie is hij in Tampa (Florida, V.S.) gaan wonen, waar hij in de reclamewereld, in onroerend goed en in de gezondheidszorg heeft gewerkt.

Ouderling Andersen en zijn vrouw, Kathy Williams, hebben vier kinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.