Biografie van leider

Ouderling Quentin L. Cook

Ouderling Quentin L. Cook is op 6 oktober 2007 voorgesteld als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Daarvóór was hij sinds april 1996 werkzaam als lid van respectievelijk het Tweede en het Eerste Quorum én het Presidium der Zeventig.

Als zeventiger is hij werkzaam geweest in het presidium van het gebied Filipijnen, als president van het gebied Oceanië en het gebied Noord-Amerika-Noordwest, en als algemeen bestuurder van de afdeling zendingswerk.

Toen hij als algemeen autoriteit werd geroepen, was hij vice-voorzitter van Sutter Health System. Daarvoor was hij president en directeur van een bedrijf in de gezondheidszorg in Californië. Voor die tijd was hij jurist en beherend vennoot van een advocatenkantoor in de omgeving van San Francisco. Hij is ook bestuurslid geweest van verscheidene bedrijven en charitatieve instellingen.

In de ring San Francisco (Californië) is hij bisschop, ringpresident en raadgever in het ringpresidium geweest. En in het gebied Noord-Amerika-West is hij regionaal vertegenwoordiger en gebiedszeventiger geweest. Als jonge man is hij in Groot-Brittannië op zending geweest.

Hij komt oorspronkelijk uit Logan (Utah). Hij heeft politicologie aan de Utah State University gestudeerd en hij heeft een doctorsgraad in jurisprudentie van de Stanford University.

Hij is op 30 november 1962 getrouwd met Mary Gaddie. Zij hebben drie kinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.