Biografie van leider

Ouderling Robert D. Hales

Ouderling Robert D. Hales is op 2 april 1994 toegetreden tot het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Ouderling Hales werd op 4 april 1975 geroepen als algemeen autoriteit. Hij was assistent van het Quorum der Twaalf Apostelen en later lid van het Eerste Quorum der Zeventig. Hij was van april 1985 tot zijn roeping als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen presiderende bisschop van de kerk.

Hij was voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit vijf jaar lang regionaal vertegenwoordiger. Daarvóór was hij gemeentepresident, bisschop, hogeraadslid en raadgever van een ringpresident. Hij is laat in de jaren zeventig president van het zendingsgebied Londen (Engeland) geweest en daarna eerste raadgever in het algemeen zondagsschoolpresidium.

Voorafgaand aan zijn roeping als full-time algemeen autoriteit was ouderling Hales een vooraanstaand zakenman die managementposities bekleedde bij drie grote Amerikaanse bedrijven.

Ouderling Hales is in New York City geboren. Hij is afgestudeerd aan de University of Utah en heeft een MBA gehaald aan de Harvard University. Hij is straaljagerpiloot bij de Amerikaanse luchtmacht geweest.

Hij is getrouwd met Mary Crandall. Zij hebben twee zoons.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.