Biografie van leider

Ouderling Dieter F. Uchtdorf

Ouderling Dieter F. Uchtdorf is op 2 oktober 2004 gesteund als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is op 3 februari 2008 als tweede raadgever in het Eerste Presidium van de kerk geroepen en is tot januari 2018 in die functie werkzaam geweest. Hij is sinds april 1994 algemeen autoriteit.

President Uchtdorf is op 6 november 1940 geboren in Ostrau, in het toenmalige Tsjecho-Slowakije, als zoon van Karl Albert en Hildegard Opelt Uchtdorf. In 1947 werd het gezin lid van de kerk in Zwickau (Duitsland). Ze vluchtten in 1952 naar Frankfurt, waar hij een technische opleiding volgde. In 1959 ging hij bij de Duitse luchtmacht, waar hij zes jaar als straaljagerpiloot werkte.

In 1965 werd president Uchtdorf piloot bij de Duitse nationale luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Van 1970 tot 1996 was hij gezagvoerder op de B737, Airbus, DC10 en B747. Toen hij ook in opleidingen ging werken en check captain werd, kreeg hij verscheidene leidinggevende taken. Hij werd manager van de vloot B737 vliegtuigen, directeur van de vliegschool in Arizona, hoofd van al het cockpitpersoneel en uiteindelijk senior vice-voorzitter van de vliegdienst en chef-piloot. Hij was tevens voorzitter van het comité vluchtoperaties van de International Air Transport Association.

Dieter Uchtdorf en Harriet Reich zijn in 1962 getrouwd. Ze hebben twee kinderen en zes kleinkinderen. Toen ouderling Uchtdorf als apostel was geroepen, verlieten ze hun thuisland en vestigden ze zich permanent in de Verenigde Staten.

Dieter en Harriet Uchtdorf genieten van buitenactiviteiten, ze houden van kunst en ze zijn het gelukkigst als ze tijd met hun kinderen en kleinkinderen kunnen doorbrengen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.