Biografie van leider

President Henry B. Eyring

President Henry B. Eyring is op zondag 14 januari 2018 gesteund en aangesteld als tweede raadgever in het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Eerder is hij van 2008 tot 2018 raadgever van president Thomas S. Monson en van 2007 tot 2008 van president Gordon B. Hinckley geweest. Hij is op 1 april 1995 als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen gesteund. Hij is sinds 3 oktober 1992 algemeen autoriteit.

President Eyring was van april 1985 tot september 1992 eerste raadgever in de Presiderende Bisschap, en van september 1980 tot april 1985 en van september 1992 tot januari 2005 was hij commissaris van onderwijs van de kerk.

President Eyring was van 1971 tot 1977 president van Ricks College in Rexburg (Idaho, V.S.). Hij was van 1962 tot 1971 lid van de faculteit aan de Graduate School of Business van Stanford University.

Hij heeft een bachelorsgraad in natuurkunde van de University of Utah en een mastersgraad en een doctorsgraad in bedrijfskunde van Harvard University.

Hij is op 31 mei 1933 geboren in Princeton (New Jersey) en is voor de kerk werkzaam geweest als regionaal vertegenwoordiger, lid van het algemeen zondagsschoolbestuur, en als bisschop.

Ouderling Eyring is getrouwd met Kathleen Johnson. Zij hebben vier zoons en twee dochters.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.