Onderwerp

Raadgever

De kerkelijke organisatie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt voornamelijk bestuurd door presidiums. Vanaf het hoogste bestuurslichaam in de kerk, het Eerste Presidium, tot aan de plaatselijke kerkgemeenten, bestaat ieder presidium uit een president en twee raadgevers. Een uitzondering daarop is in de plaatselijke wijken te vinden, waar de leider bisschop wordt genoemd. De twee mannen die hem assisteren, worden wel raadgevers genoemd.

Ongeacht het bestuurlijke niveau is het de taak van de raadgevers om de president of bisschop te helpen en te steunen. De raadgevers verrichten verscheidene geestelijke en bestuurlijke taken die door de president of bisschop aan hen zijn gedelegeerd. Ze vervangen de president of bisschop wanneer die afwezig is. Afhankelijk van de organisatie kunnen de raadgevers man of vrouw zijn. De raadgevers in een ringpresidium zijn bijvoorbeeld volwassen mannen, terwijl de raadgevers in een diakenenquorum jongens van twaalf of dertien zijn. En de raadgeefsters in een ZHV-presidium zijn volwassen vrouwen, terwijl de raadgeefsters in een jongevrouwenklas tienermeisjes tussen de twaalf en achttien zijn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.