Persberichten

Ailka Broekzitter, lid in de orde van Oranje-Nassau

 

Ailka kreeg deze oorkonde vanwege haar jarenlange inzet als bestuurslid van de EHBO-vereniging in Rhoon. Zij vervulde deze functie op serieuze en integere wijze.


 

De burgemeester haalde de diverse manieren aan waarop zij zich heeft ingezet voor de maatschappij. Haar inzet om te collecteren werd hierbij belicht en in de toespraak haalde de burgemeester de volgende anekdote aan: 

"Vorige maand vroeg uw dochter Petra (…):’Pap, mam, wat gaan jullie doen vandaag?’

Uw man gebaarde – zij gaat collecteren.

Toen zij aan u vroeg of dit voor de Hartstichting was, was daarop uw antwoord: ‘Nee, dit is voor de Nierstichting.’

Vervolgens kwam de vraag; ‘Voor hoeveel stichtingen loop je eigenlijk wel niet?’.

En u antwoordde daarop: ‘Nou, voor 6.’

‘Voor 6???’. reageerden uw man en dochter verbaasd, waarop u zei: ‘Ach, zo heb ik lekker wat beweging en heb ik het idee dat ik tenminste iets voor mijn medemens kan
doen.’……” 

Naast haar inzet als EHBO-bestuurslid is Ailka ook meer dan 45 jaar actief vrijwilligster in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, waar zij zich op heeft ingezet om vrouwen bij te staan, zowel jong als oud. Ailka was leidinggevende van de ZHV, een kerkelijke vrouwenorganisatie, als ook jeugdwerkleidster en begeleidster van jonge adolescenten.

Ondanks het passeren van de pensioengerechtigde leeftijd blijft Ailka op alle terreinen actief en is zij voor velen een voorbeeld van dienstbetoon; toegewijd aan de gemeenschap en het verlangen om de medemens te helpen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.