Zojuist binnengekomen

Algemene aprilconferentie 2020

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Geliefde broeders en zusters,

Wij maken ons ernstig zorgen om de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19. Wij hebben wereldwijd met leidinggevenden van overheden, kerken en de medische sector overleg gehad, en de huidige omstandigheden onder gebed overwogen. Wij willen goede wereldburgers zijn en doen wat we kunnen om deze besmettelijke ziekte in te dammen. Wij zijn de vele mensen die dit gevaar voor de volksgezondheid onvermoeibaar te lijf gaan zeer dankbaar. Wij bidden voor hen en voor allen die lijden.

Wij achten het met het oog op de beheersing van dit probleem verstandig om het aantal aanwezigen bij de komende algemene aprilconferentie 2020 te beperken. Het is de bedoeling dat alle vijf bijeenkomsten van die conferentie in het Conferentiecentrum plaatsvinden. Algemene autoriteiten en algemene functionarissen met hun huwelijkspartners, muzikanten, koren, technici en anderen zijn op aanwijzing ter plaatse.  De conferentie zal wereldwijd echter uitsluitend via technologie te volgen zijn. Het Conferentiecentrum in Salt Lake City is dan niet voor het publiek toegankelijk. Hetzelfde geldt voor ring- en kerkgebouwen in gebieden waar besmetting een punt van zorg is.  Vragen en antwoorden inzake andere grote bijeenkomsten van kerkleden komen in afzonderlijke bekendmakingen aan de orde.

We leven in een opmerkelijke tijd. De Heer heeft ons met de technologie en mogelijkheden gezegend om boodschappen van kerkleiders in alle delen van de wereld uit te dragen en tot ons te nemen.  Deze bijzondere conferentie staat in het teken van de herdenking van het eerste visioen en de herstelling van het evangelie van Jezus Christus in deze laatste dagen, nu tweehonderd jaar geleden.

Wij nodigen ieder uit om zich op deze conferentie te blijven voorbereiden.  Dan zullen we gezegend worden om het woord van de Heer te horen, en zal de algemene conferentie niet alleen gedenkwaardig zijn, maar een onvergetelijke indruk op ons maken.

Met vriendelijke groeten,

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.