Persbericht

Algemene conferentie van heiligen der laatste dagen gericht op christelijke beginselen thuis

Voor meer dan 16 miljoen heiligen der laatste dagen over de hele wereld was de algemene conferentie (6 en 7 oktober in Salt Lake City, in de Amerikaanse staat Utah) een tijd om hun toewijding aan de leringen van Christus nog eens te onderstrepen. Dit kwam naar voren in toespraken van president Russell M. Nelson, wereldwijd leider van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Kerkleden in Europa namen thuis via het internet en in kerkgebouwen aan de conferentiebijeenkomsten deel.

     

President Nelson onderstreepte hoe belangrijk het is om de correcte naam van de kerk te gebruiken, en zich aan christelijke beginselen te houden. Tijdens de zondagmorgenbijeenkomst zei hij: ‘Voor een groot deel van de wereld is de kerk van de Heer momenteel vermomd als de “mormoonse kerk”. Maar wij als leden van de kerk van de Heer weten wie er aan het hoofd staat: Jezus Christus zelf.’

‘Als we ons best doen om de juiste naam van de kerk van de Heer in ere te herstellen, [zal] Hij van wie deze kerk is, zijn macht en zegeningen op de hoofden van de heiligen der laatste dagen […] uitstorten, overvloediger dan we ooit hebben meegemaakt’, aldus president Nelson. ‘Dan hebben we Gods kennis en macht om ons te helpen met het brengen van de zegeningen van het herstelde evangelie van Jezus Christus aan elke natie, tong en taal, en met het voorbereiden van de wereld op de wederkomst van de Heer.’

In de geest van de aanwijzingen die president Nelson had gegeven, wijzigt het wereldberoemde Mormon Tabernacle Choir van de kerk zijn naam in ‘The Tabernacle Choir at Temple Square’. Koorpresident Ron Jarrett zegt: ‘We hebben als kerkvolk altijd een vooruitziende blik gehad, en we concentreren ons op wat er niet verandert: musici van topkwaliteit, inspirerende arrangementen en programma’s, en onze wekelijkse uitzending “Music and the Spoken Word”, een traditie waar we 90 jaar geleden mee zijn begonnen.’

De kerk kondigde ook een nieuwe balans tussen het evangelieonderricht thuis en het evangelieonderricht in de kerk aan, inclusief een aangepast kerkschema waarbij er in kerken gedurende een periode van twee uur erediensten en lessen worden aangeboden. Dit maakt deel uit van een plan om individuele leden en gezinnen te sterken door middel van een thuisgericht, kerkgesteund leerplan zodat meer begrip van de kerkleer, een groter geloof en een diepere persoonlijke aanbidding worden bereikt.

De bouw van twaalf nieuwe tempels werd aangekondigd voor de volgende locaties: Mendoza (Argentinië); Salvador (Brazilië); Yuba City (Californië, VS); Phnom Penh (Cambodja); Praia (Kaapverdië); Yigo (Guam); Puebla (Mexico); Auckland (Nieuw-Zeeland); Lagos (Nigeria); Davao (Filipijnen); San Juan (Puerto Rico); en Washington County (Utah, VS). Heiligen de laatste dagen beschouwen de tempel als het ‘huis des Heren’, de heiligste plek op aarde. Zij verschillen van de duizenden reguliere kerkgebouwen die over de hele wereld voor zondagsdiensten worden gebruikt.

In de wereldwijde vrouwenbijeenkomst spoorde zuster Joy D Jones, algemeen presidente van de kerkelijke kinderorganisatie (jeugdwerk) vrouwen aan om zich meer op het ‘waarom’ van hun inzet voor hun gezin, familie, vrienden, gemeenschap en de kerk te concentreren. ‘Als wij voor ogen houden wat God allemaal voor ons heeft gedaan, komt ons dienstbetoon vanuit een dankbaar hart’, zei ze. ‘Als we ons minder druk maken over de status die ons dienstbetoon ons bezorgt, beseffen we dat we met ons dienstbetoon God op de eerste plaats zetten.’ Daar voegde ze aan toe: ‘We kunnen bij elk punt op onze to-dolijst de kans aangrijpen om Hem te verheerlijken. […] Als onze God dienen onze topprioriteit wordt, verliezen we onszelf, en uiteindelijk vinden we onszelf.’

President Russell M. Nelson moedigde de leden in zijn laatste toespraak aan om ‘zich […] aan de woorden van Christus [te vergasten] en zijn leringen in [hun] leven […] toe [te] passen.’ Hij zei: ‘Ik verzeker u dat de kerk openbaring blijft ontvangen en dat altijd zal blijven ontvangen. […] Ik zegen u met meer geloof in Hem en zijn heilige werk, en met het geloof en het geduld om uw persoonlijke problemen op te lossen.’

Er kwamen in 1837 voor het eerst zendelingen van de heiligen der laatste dagen naar Europa. Er zijn inmiddels meer dan een half miljoen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Europa, verspreid over 40 landen en gebieden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.