Aanvullend hulpmiddel

Belangrijkste punten in de verklaring over godsdienstvrijheid

 1. De kerk zal haar steun geven aan wetgeving die ernaar streeft bescherming te bieden op het gebied van huisvesting, werk en sommige andere zaken waar lhbt’ers (holebi’s) die bescherming niet genieten, zolang de godsdienstvrijheid daarbij niet in het geding komt.
   
 2. De kerk is van mening dat de ‘billijkheid voor iedereen’-benadering, die een evenwichtige balans tussen redelijke garanties voor hlbt’ers en bescherming van belangrijke godsdienstrechten nastreeft, de beste manier is om de scherpe tegenstellingen en de huidige culturele kloof in de Verenigde Staten te overbruggen. 
   
 3. De kerk maakt zich zorgen over de uitholling van godsdienstvrijheid. De democratie is de grote verliezer als gelovigen publiekelijk worden geïntimideerd, sancties krijgen opgelegd, hun baan verliezen of reputatieschade oplopen, omdat ze publiekelijk hun mening geven, zich inzetten voor een zaak of hun stem uitbrengen. Dat is net zo verwerpelijk als geweld en agressie tegen hlbt’ers.
   
 4. Deze oproep tot een evenwichtige benadering van godsdienst- en homorechten betekent niet dat de leer van de kerk verandert of verschuift. Het betekent wel dat de kerk mensen tot elkaar wil brengen. Ze hoopt op wederzijds respect in de nationale discussie, die tot nu toe alleen maar voor polarisatie heeft gezorgd.
   
 5. Met deze benadering krijgt geen van de partijen wellicht alles wat ze zou willen. We moeten allemaal leren omgaan met mensen die niet dezelfde geloofsovertuiging of waarden huldigen. 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.