Persbericht

Belastingaftrek

Wij wijzen de Nederlandse leden en vrienden van de kerk die giften aan de kerk hebben verstrekt erop dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen sinds 1 januari 2008 bij de Nederlandse belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) is geregistreerd. Voor de volledigheid: de kerk is met haar naam zonder het eerste lidwoord (dus als 'Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', met als vestigingsplaats Gouda) geregistreerd. Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn in Nederland (deels) aftrekbaar van de belastingen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.