Onderwerp

Bestuur van het gebied Europa

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft wereldwijd ruim vijftien miljoen leden. Haar hoofdzetel bevindt zich sinds 1847 in Salt Lake City (Utah, VS), maar het bestuur van de kerk is gedecentraliseerd.

Het hoofdkantoor van het gebied Europa bevindt zich in het Duitse Frankfurt am Main. Vanuit deze locatie geeft de kerk zowel geestelijke als stoffelijke leiding aan kerkleden in ruim veertig landen. Het gebied strekt zich uit van Scandinavië in het noorden tot Spanje en Kaapverdië in het zuiden.

De medewerkers en oudere kerkwerkzendelingen die in het hoofdkantoor van het gebied Europa werken, houden toezicht op de programma’s in het gebied.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.