Persbericht

Bouwen aan krac​ht: reorganisatie van de ring Antwerpen

Nieuwe grotere wijken en wijziging in het ringpresidium

 

  

De lokale congregaties van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vormen samen een ring. De ring Antwerpen bestrijkt Vlaanderen en het zuidelijke deel van Nederland en bestond tot hier toe uit 14 kleinere gemeenschappen, die nu worden samengebracht in 8 nieuwe units.

Tijdens de zaterdagavondconferentie werd aangekondigd dat een aantal units samengevoegd worden. Vanaf nu hebben we grote wijken in Gent, Antwerpen, Brussel, Sint Niklaas, Breda, Eindhoven en Heerlen. Een wijk heeft meestal een bezoekersaantal van 120 tot 160 mensen tijdens de eredienst op zondag. Vlissingen blijft een kleine gemeente vanwege de geografische positie. Meer informatie omtrent de ligging en vergadertijden van de wijken, kan men vinden op www.mormon.org/nld.

Het Eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is al geruime tijd bezorgd over de jeugd en jongvolwassen van de Kerk. Deze tijd genereert enerzijds enorme positieve kansen voor jongeren, maar anderzijds is er ook veel gaande dat hen het leven moeilijk maakt. Zo is er pornografie, terrorisme, economische terugval, drugs…

Ringen en wijken moeten in staat zijn om hun gezinnen en alleenstaanden een gemeenschap te geven waar ze op spiritueel vlak maar ook op andere vlakken gevormd en ondersteund worden. Het gemeenschapsleven is belangrijk in de kerk en biedt velen een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Ook ouders moeten voldoende steun krijgen om hun kinderen de juiste ontwikkelingskansen en bescherming te geven. Vooral onze kinderen en jongeren zullen mekaar meer onderlinge steun kunnen geven omdat ze met meer jongeren in contact zullen komen.

Aangezien De Kerk van Jezus Christus een lekenkerk is die door vrijwilligers wordt gedragen, zorgen de grotere wijken er ook voor dat er meer handen zijn om gezamenlijk het werk lichter te maken.

Toen de ringpresident Joep Boom vanwege de kerkleiders de bekendmaking deed, getuigde hij tevens van hun geloof in deze beslissingen. Hij voelde echter ook ieder zijn bezorgdheid. Hij hoopt dat deze reorganisatie ten goede zal komen aan ieder lid afzonderlijk, al zullen enkelen langere vervoerstijden hebben en de eigenheid van de kleinere gemeenschappen zal verdwijnen. Hij riep de leden op voor elkaar te zorgen.

Zowel in de zaterdagavond conferentie als in de zondagochtendsessie is de reorganisatie ondersteund door de aanwezige leden. De leden kijken vol goede moed en positieve hoop uit naar de toekomst waar ze in de grotere gemeenschappen hun geloof kunnen beleven en opgebouwd kunnen worden. Het thema van de conferentie en de komende maanden is dan ook ‘Bouwen aan kracht’.

Tegelijk werd het ringpresidium gereorganiseerd. President Angelo Leman, eerste raadgever in het ringpresidium, werd met een woord van dank ontheven. President Dagmar Buysse wordt nu eerste raadgever. Tweede raadgever is Stefaan van Gijsel.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.