Persbericht

De correcte naam van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft de volgende verklaring inzake de naam van de kerk afgelegd:

De Heer heeft mij doordrongen van het belang van de naam die Hij voor zijn kerk heeft geopenbaard, namelijk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We hebben werk te verrichten om ons naar zijn wil te schikken. In de afgelopen weken hebben verschillende kerkleiders en -afdelingen de eerste noodzakelijke stappen in die richting gezet. In de komende maanden zal er over deze belangrijke zaak meer informatie worden vrijgegeven.

Raadpleeg de bijgewerkte Newsroom style guide. Daarin staan instructies over het juiste gebruik van de naam van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In de komende maanden zullen kerkwebsites en -publicaties aangepast worden aan deze instructie van president Nelson.

Stijlgids – de naam van de kerk

De officiële naam van de kerk is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze naam is in 1838 door goddelijke openbaring aan Joseph Smith bekendgemaakt.

  • Als u de naam van de kerk voor het eerst gebruikt, heeft de volledige naam de voorkeur: ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’.
  • Als u een verkorte naam wilt gebruiken, adviseren wij termen zoals ‘de kerk’ of de ‘Kerk van Jezus Christus’. De ‘herstelde Kerk van Jezus Christus’ is ook correct en heeft onze voorkeur.
  • Hoewel de term ‘mormoonse kerk’ al geruime tijd door het publiek als bijnaam voor de kerk wordt gebruikt, is het geen officiële titel. De kerk ontmoedigt het gebruik ervan. Vandaar dat we u beleefd verzoeken de afkorting ‘LDS’ of de bijnaam ‘mormoon’ als vervanging van de naam van de kerk, zoals in ‘Mormoonse kerk’, de ‘LDS-kerk’ of ‘Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen’ niet te gebruiken.
  • Als u verwijst naar kerkleden, hebben de termen ‘leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ of ‘heiligen der laatste dagen’ de voorkeur. We verzoeken u de term ‘mormonen’ niet te gebruiken.
  • Het gebruik van ‘Mormon’ of ‘mormoons’ is correct in eigennamen zoals het Boek van Mormon of wanneer gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord in historische uitdrukkingen zoals de ‘Mormoonse Route’.
  • De term ‘mormonisme’ is onjuist en dient niet te worden gebruikt. Als u verwijst naar de leer, cultuur en leefstijl die kenmerkend zijn voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, is de term ‘het herstelde evangelie van Jezus Christus’ correct en heeft die de voorkeur.
  • Als er mensen of groepen die polygamie bedrijven ter sprake komen, dient u aan te geven dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geen enkele band heeft met polygame groepen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.