Nieuwsartikel

De geloofsartikelen gedenken

13-punten-samenvatting van mormoonse overtuigingen werd 175 jaar geleden gepubliceerd

Net als andere christelijke godsdiensten, neemt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wat velen de “grote opdracht” van het Nieuwe Testament noemen om het evangelie van Jezus Christus met de wereld te delen, serieus. In verband hiermee zijn mormonen gewoonlijk verheugd als de gelegenheid zich voordoet om hun geloof met anderen op grotere schaal te delen.

Dus toen George Barstow, een advocaat uit Boston, in 1842 aan zijn vriend John Wentworth, eigenaar en hoofdredacteur van het weekblad Chicago Democraat, vroeg om Joseph Smith aan te schrijven om een overzicht van de mormoonse leerstellingen en geschiedenis te verkrijgen, was Joseph graag van dienst. Zijn eenvoudige verzoek in ruil daarvoor was echter dat zijn brief "geheel, onopgesmukt en zonder verkeerde voorstelling van zaken” zou worden gepubliceerd.

         

Barstow zocht informatie over de mormonen voor eventuele opname in een boek over de geschiedenis van New Hampshire. Hij besloot uiteindelijk om 1819 de sluitdatum van zijn studie te maken en omdat de mormonen zich niet eerder dan 1830 als kerk organiseerden, staan ze niet in zijn boek vermeld. De brief werd ook niet gepubliceerd in de Chicago Democrat, maar verscheen 175 jaar geleden in plaats daarvan als "Kerkgeschiedenis" in de krant van de kerk, Times and Seasons genaamd.

Het document, dat vandaag bekend staat als de Wentworth brief, schetst "de opkomst, de vooruitgang, vervolging en het geloof" van de heiligen der laatste dagen. De brief eindigde met een samenvatting van 13 punten van mormoonse leer, met inbegrip van tijdloze leringen over geloof in God, Christus, de Heilige Geest, persoonlijke verantwoordelijkheid, de Bijbel, het Boek van Mormon, geestelijke gaven, godsdienstvrijheid, het nastreven van alle goede dingen en nog veel meer.

Wijlen mormoonse apostel ouderling L. Tom Perry (1922-2015) zei dat deze 13 uitspraken - nu bekend als de geloofsartikelen - "de essentiële leerstellingen van het evangelie van Jezus Christus" [1] onderwijzen en “enkele van de belangrijkste en zeker de meest beknopte verklaring van de leer van de kerk.”[2] omvat.

Hoewel ze vandaag goed bekend zijn en zelfs door vele mormonen in de hele wereld uit het hoofd geleerd worden omwille van hun fundamentele leringen en beknoptheid, werden de geloofsartikelen niet officieel in de mormoonse canon opgenomen tot in de late 19e eeuw. In 1851 werden de geloofsartikelen opgenomen in de eerste editie van de Parel van Grote Waarde die in de Britse Zending van de Kerk gepubliceerd werd. Ze werden officiële kerkleer nadat de Parel van Grote Waarde in 1878 werd herzien en tijdens de algemene conferentie van de kerk in oktober 1880 gecanoniseerd werd.

Zie Geloofsartikelen.

[1] "The Articles of Faith," algemene conferentie, april 1998, https://www.lds.org/general-conference/1998/04/the-articles-of-faith?lang=eng.

[2] “De leerstellingen en beginselen die in de geloofsartikelen staan,” algemene conferentie, oktober 2013, https://www.lds.org/general-conference/2013/10/the-doctrines-and-principles-contained-in-the-articles-of-faith?lang=nld.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.