Persbericht

De kerk en de aardbeving en tsunami in Japan

14 maart 2011 — Salt Lake City

Nu de nasleep van de aardbeving en de tsunami in Japan zich voortzet, is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bezig om vast te stellen hoe zij het beste hulp kan verlenen. Volgens het nieuws is het aantal doden in elk geval drieduizend, en dit aantal zal naar alle waarschijnlijkheid nog toenemen. De meerderheid van het aantal slachtoffers in Japan is naar verwachting gevallen door de tsunami, niet door de aardbeving. Naast de dodelijke slachtoffers zijn tienduizenden mensen dakloos en zitten miljoenen mensen zonder stroom. De Japanse overheid heeft duizenden militairen, vliegtuigen en schepen ingezet voor een grootschalige noodhulpoperatie.
Het Eerste Presidium van de kerk heeft de volgende verklaring aangaande de ramp uitgegeven: 'Wij spreken onze liefde en steun uit voor het Japanse volk, dat te maken heeft met deze verschrikkelijke ramp. Onze gebeden en die van miljoenen heiligen der laatste dagen over de hele wereld zijn met hen in hun herstel van deze ramp.' Noodhulp Communicatie en transport ondervinden moeilijkheden in de hardst getroffen gebieden, maar de plaatselijke kerkleiders voeren momenteel besprekingen met de overheid en organisaties voor humanitaire hulp over de vraag hoe zij assistentie kunnen verlenen. Zendelingen en kerkleden De kerk rapporteerde afgelopen zaterdagochtend dat alle zendelingen in Japan veilig zijn en dat de leiders van de zendingsgebieden voorzorgsmaatregelen nemen om te zorgen dat hun veiligheid gewaarborgd blijft. Alle zendelingen bevinden zich op veilige afstand van de beschadigde kernenergiecentrales.
Het is waarschijnlijk dat er kerkleden rechtstreeks getroffen zijn door de aardbeving, en de plaatselijke kerkleiders zetten zich onvermoeibaar in om iedereen op te sporen. Ongeveer 95% van de kerkleden in de getroffen gebieden hebben al contact met hen gehad, en uit de eerste rapporten blijkt dat er nog geen bevestiging van dodelijke slachtoffers is; maar er is slechts weinig informatie beschikbaar over de toestand van de leden in de gebieden die het hardste getroffen zijn. Kerkgebouwen De kerk heeft vragen gekreen over de toestand van haar tempel in Tokio en kan bevestigen dat er geen grote schade is aan het gebouw. Hoewel wij weten dat enkele gebouwen in verschillende mate schade hebben opgelopen, zijn de kerkleiders in de getroffen gebieden nog niet klaar met vaststellen van de toestand van de andere kerkgebouwen.
Bijdragen De kerk heeft veel telefoontjes gekregen van mensen die vragen hoe zij iets kunnen bijdragen aan de hulp voor mensen in nood. Zie voor meer informatie daarover deze website: LDS Philanthropies. Bron: persbericht

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.