Persbericht

De Notre-Dame zal herrijzen

  

Bij het zien van de door vlammen verwoeste cathédrale Notre-Dame de Paris (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Parijs) voelen wij intens mee met het verdriet van onze katholieke broeders en zusters, de hele christelijke wereld en allen die in dit magnifieke gebouw iets herkennen van de grootheid van God en het goede dat leeft in allen die in Hem en zijn Zoon Jezus Christus geloven. 

De symboliek is treffend: de week vóór Pasen ‘sterft’ deze kathedraal, maar zij zal ‘herrijzen’ dankzij de gulle gaven van velen die zich hierbij betrokken voelen. Wat een zegen is het te weten dat ook wij en al Gods kinderen zullen herrijzen dankzij de grootste gave van alle die is geschonken door de Zoon van God. Hij koos ervoor de zonden van de wereld op zich te nemen en daarvoor te sterven; door zijn herrijzenis zullen ook wij herleven.

We hopen dat deze tragische gebeurtenis een ieder zal laten stilstaan bij de diepe betekenis van het verzoenende offer van Jezus Christus, en om in de tragiek die ons overkomt ook de mogelijkheid te herkennen om weer op te leven en ons te keren tot Hem die ons het leven heeft gegeven, zelfs een eeuwig leven. Wij getuigen van de opstanding van Christus, dat Hij leeft en dat Hij de dood heeft overwonnen. We bidden dat heel de wereld deze hoop mag ervaren.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.