Persbericht

Donald L. Hallstrom en Patrick Kearon bezoeken humanitaire organisaties die
schenkingen van de mormoonse kerk ontvangen hebben
 

Begin februari bezochten ouderling Donald L. Hallstrom van het Presidium der Zeventig van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de ouderlingen Patrick Kearon en Paul Johnson van het gebiedspresidium Europa verscheidene humanitaire organisaties in Italië, Macedonië en Servië die schenkingen van de kerk ontvangen hebben.

Op 9 februari spraken ouderlingen Hallstrom en Kearon in Italië met dr. Alberto Barbieri, oprichter van Medici Peri Diritti Umani [Artsen voor Mensenrechten], of kortweg MEDU.

De kerk heeft MEDU een mobiele medische unit geschonken om de organisatie in staat te stellen migranten, vluchtelingen en anderen die medische hulp nodig hebben te blijven verzorgen.

Later die dag schonken ouderlingen Hallstrom en Kearon, vergezeld van ouderling Massimo De Feo, gebiedszeventiger, en Alessandro Dini Ciacci, president van de ring Rome-West, twee computers, zeventig spaarlampen en een gootsteen aan het Centro per L’autonomia (CpA).

Het CpA werkt samen met verschillende partners om migranten en vluchtelingen de weg naar zelfredzaamheid te wijzen.

De kerk zal de zelfredzaamheidstraining die het centrum biedt mede financieren. De kerk biedt ook haar eigen zelfredzaamheidscursussen aan via de gebiedsmanager zelfredzaamheid in Italië en de kerkleden in Rome.

De laatste afspraak van ouderlingen Hallstrom en Kearon in Italië vond in het kerkgebouw van Rome-West plaats, waar veertig jongeren van twaalf tot achttien jaar uit Rome en Napels duizend hygiëne- en noodhulppakketten voor vluchtelingen klaarmaakten.

Die pakketten bevatten grote hoeveelheden melk, chocolade en proteïnerepen, duizend paar schoenen en duizend paar rubberen sandalen. Ze werden op woensdag 17 februari aan de Romeinse afdeling van het Italiaanse Rode Kruis geschonken.

De kerk heeft ook een veldkeuken aan het Rode Kruis geschonken die in april ter plaatse zal zijn. De keuken kan dagelijks ongeveer negenhonderd mensen van voeding voorzien.

President Ronzi van het Rode Kruis zei na ontvangst van de schenking aangenaam verrast te zijn door het organisatietalent van de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en hun vermogen om hun beloftes zo snel en doeltreffend na te komen.

Op 10 februari bezochten ouderling Hallstrom en ouderling Paul V. Johnson, eerste raadgever in het gebiedspresidium Europa, het vluchtelingenkamp in Preševo (Servië), waar ze met Kirpatrick Day van het International Rescue Committee (IRC) spraken.

Ouderling Hallstrom zegt: ‘Het humanitaire werk in het gebied Europa is opmerkelijk.  Ik heb projecten gezien waarbij we samenwerken met andere organisaties om grote resultaten te boeken.  Bovendien heb ik met eigen ogen het werk van onze kerkleden gezien die onzelfzuchtig hun tijd opofferen om mensen in nood te helpen.  Die inspanningen zijn werkelijk inspirerend!’

De twee kerkleiders bezochten ook het vluchtelingenkamp in Tabanovce (Macedonië), waar ze met Goran Stojanovski, de manager van het kamp, spraken.

Op 11 februari overhandigde president Hallstrom aan Suzana Saliu van het Crisis Management Center (CMC) in Macedonië een certificaat dat stond voor de schenking van twee voertuigen, tien computers en een stroomgenerator aan het vluchtelingenkamp.  Ouderling Johnson zegt: ‘De schenking werd met dank aanvaard en de kerk is verheugd dat zij door met deze toegewijde hulporganisaties samen te werken hulp kan bieden aan de vluchtelingen.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.