Persbericht

Duizenden vluchten voor overstromingen in Albanië

Er zijn voedselvoorraden gestuurd voor hulp aan de slachtoffers van deze overstroming in het noorden van Albanië die gedwongen waren om hun woning te verlaten. Duizenden hectares vruchtbaar land werden overspoeld door 1,8 meter water, dat kassen vernietigde en huizen en landerijen deed overstromen. Veel inwoners aarzelden om te vertrekken, in de vrees dat ze hun huisdieren zouden verliezen, wat in landelijk Albanië de voornaamste bron van inkomsten is. Op donderdag 21 januari leverden voltijdzendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen twintigduizend kilo meel, pasta, rijst, bonen, suiker en kookolie aan het Albanese Rode Kruis.
Deze zendelingen uit het zendingsgebied Tirana laadden in het pakhuis van het Rode Kruis zakken en tonnen voedsel uit die de kerk plaatselijk had ingekocht. De aankoop, het transport en de logistiek van de humanitaire hulpactie waren georganiseerd en gecoördineerd door ouderling Peter B. Snow en zuster Ruth Lynne Snow, welzijnszendelingen in Albanië.
President John M. Neil van het zendingsgebied Tirana en zijn vrouw, Elizabeth, waren aanwezig bij de officiële overhandiging van de goederen aan de heer Artur Katuçi, hoofd ontwikkeling van het Albanese Rode Kruis. De heer Katuçi sprak zijn dank aan de kerk uit voor haar bijdrage en zei dat men met deze goederen de ongeveer 2.500 getroffen gezinnen drie tot vier maanden in hun tijdelijke behuizing in Shkodër van voedsel kon voorzien.
Zamir Muça, secretaris-generaal van het Albanese Rode Kruis zei na ontvangst van de hulpgoederen: ’Ik wil u namens het Albanese Rode Kruis danken voor de gulle bijdrage door de Liahona Foundation of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints van deze voedselvoorraden voor de getroffen gezinnen in de prefectuur Shkodër. We willen u verzekeren dat uw bijdrage door de afdeling van ons Rode Kruis in Shkodër wordt gedistribueerd onder de getroffenen. Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking bij het verlichten van de gevolgen van deze situatie en uw hulp aan mensen in nood.’
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een christelijke kerk met wereldwijd ruim dertien en een half miljoen leden. De hoofdzetel bevindt zich in Salt Lake City, waar in 2002 de Olympische Winterspelen zijn gehouden. De kerk heeft heeft een aanwezigheid in Europa sinds 1837 en heeft er momenteel ruim 450 duizend leden die hun geestelijke thuis hebben in ruim dertienhonderd kerkgemeenten.
De kerk heeft al sinds 2004 humanitaire hulp gegeven aan Albanië. In het verleden is onder meer al hulp gegeven op de volgende gebieden: medische apparatuur, medische voorraden en instructie, kleding, voedingswaren, ziekenhuisbeddengoed, ontwikkelingshulp voor plaatselijke gemeenschappen, schoenen, doorgestikte dekens, studieboeken, rolstoelen, bibliotheekvoorraden, kleuterschoolmaterialen, keukengerei, oogheelkundige behandelingen, houtkachels, gebitshygiëne-instructies, en aanwijzingen voor een goed gezinsleven.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.