Persbericht

Een gedenkwaardige avond in Brussel om de winnaars van de onderscheiding Gezinswaarden 2024 te eren

Op 15 mei vierde de internationale gemeenschap de internationale Dag van het Gezin. Ter gelegenheid hiervan heeft het kantoor voor EU- en internationale aangelegenheden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bijzondere personen erkend die zich voor de versterking van gezinnen in heel Europa hebben ingezet. De ontvangers van de onderscheiding Gezinswaarden waren dit jaar Fundación Madrina, vertegenwoordigd door directeur Conrado Giménez, en dr. Michael Blume, religieus geleerde en voorvechter van interreligieuze harmonie. ‘Met deze prijs wil ons kantoor de toewijding van de kerk aan het versterken en beschermen van gezinnen in de Europese Unie eren door personen en instellingen te erkennen die door hun werk een positieve invloed op de samenleving hebben’, zegt Francesco Di Lillo, directeur van het kantoor van de kerk in Brussel.

EU_families_award_01.jpg
EU_families_award_01.jpg
Francesco Di Lillo, directeur van het kantoor voor EU- en internationale aangelegenheden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De uitreiking werd bijgewoond door verschillende diplomatieke en religieuze vertegenwoordigers, leden van maatschappelijke organisaties en plaatselijke kerkleiders van de heiligen der laatste dagen die zich voor het welzijn van gezinnen inzetten.

Tijdens de avond genoten de aanwezigen met volle teugen van een voortreffelijk en ontroerend optreden van de internationaal bekende violisten en Grammy Award-winnaars Igor en Vesna Gruppman. Ze werden begeleid door Sander Sittig, een pianist die in internationale competities over de hele wereld talloze prijzen heeft gewonnen.

EU_families_award_02.jpg
EU_families_award_02.jpg
Vesna en Igor Gruppman en Sander Sittig raken de harten van de aanwezigen met hun prachtige optreden.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De mooiste momenten van de avond waren ongetwijfeld de uitreiking van de onderscheiding aan de ontvangers van dit jaar.

EU_families_award_03.jpg
EU_families_award_03.jpg
De onderscheiding Gezinswaarden brengt vertegenwoordigers van verschillende religies en organisaties samen die zich voor het welzijn van gezinnen inzetten.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De eerste van de winnaars, Fundación Madrina, opgericht in 2001, is een publieke dienstverlenende organisatie gevestigd in Spanje. Haar missie is het bestrijden van armoede, vooral onder moeders en kinderen. Ze bieden huisvestingsoplossingen in stedelijke gebieden en middelen voor herhuisvesting in landelijke gebieden, evenals initiatieven gericht op de zelfredzaamheid van gezinnen door middel van onderwijs en werkgelegenheid.

‘We hebben onvermoeibaar gewerkt om kinderen te beschermen, hun toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te garanderen en waarden als verantwoordelijkheid, solidariteit en respect te bevorderen. Deze onderscheiding is niet alleen een erkenning van ons werk, maar ook een eerbetoon aan alle gezinnen die op ons hebben vertrouwd en die met moed en vastberadenheid hebben gevochten om vooruit te komen. Het herinnert ons eraan dat het gezin het fundament van de samenleving is en dat de versterking ervan essentieel is om een rechtvaardigere wereld op te bouwen’, zegt Conrado Giménez, directeur van Fundación Madrina, die de onderscheiding in ontvangst heeft genomen.

EU_families_award_05.jpg
EU_families_award_05.jpg
Francesco Di Lillo en Rick Larsen (voorzitter van het Sutherland Institute) overhandigen de prijs aan Conrado Giménez.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De andere ontvanger, dr. Michael Blume, heeft bijzondere acties ondernomen om kwetsbare groepen te beschermen, zoals het leiden van een project waarbij ongeveer1.000 Jezidische vrouwen en kinderen van ISIS-terroristen werden gered. Hij is ook een groot voorstander van de strijd tegen antisemitisme in Europa. Daarnaast heeft dr. Blumes interreligieuze huwelijk voor veel gezinnen als voorbeeld van begrip en tolerantie gediend. Hoewel dr. Blume de uitreiking niet persoonlijk kon bijwonen, aanvaardt hij deze onderscheiding met de volgende woorden:

‘Wijze mensen hebben ons geleerd dat liefde nooit [op] zichzelf blijft, maar altijd bestaat uit de waardering van diversiteit. De grootste geloofstradities zien dit als het geheim van de schepping zelf. Elke verbintenis die tot kinderen leidt, brengt unieke nieuwe dingen voort uit de combinatie van veelvouden. En ieder van u die ooit liefdevol aan een interreligieuze dialoog heeft deelgenomen, zal net als wij de veranderingen hebben ervaren die uit wederzijdse erkenning voortkomen. Wij danken uw kerk voor haar diverse, democratische werken.’ Dr. Blume zal zijn prijs in oktober van dit jaar tijdens een ceremonie in Stuttgart (Duitsland) in ontvangst nemen.

EU_families_award_06.jpg
EU_families_award_06.jpg
Rick Larsen, directeur van het Sutherland Institute 2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Een van de gasten was Rick Larsen, CEO van het Sutherland Institute in Salt Lake City (Utah, VS), dat met het kantoor EU- en internationale aangelegenheden aan een recente webinarserie gericht op het versterken van het gezin heeft samengewerkt.
Daarnaast plannen de twee organisaties in november 2024 een gesprek over gezinsbeleid in Utah. De heer Larsen sprak tijdens de uitreiking zijn waardering uit voor dit trans-Atlantische partnerschap: ‘Het Sutherland Institute werkt aan de bescherming van het gezin door middel van principieel overheidsbeleid dat gezinnen, geloofsgemeenschappen en het streven naar persoonlijke prestaties ondersteunt. Wij zien deze beleidsgebieden als aan elkaar gerelateerd, en van deze drie begint het allemaal bij gezinnen. Laten we niet vergeten dat het gezin de meest invloedrijke instelling is.’

De onderscheiding Gezinswaarden is een glas-in-loodkunstwerk dat een boom voorstelt. Het kunstwerk is speciaal gemaakt door Holdman Studios in Provo (Utah, VS). De meesterlijke glas-in-loodkunst van Tom Holdman is over de hele wereld te vinden, van een enorme glas-in-loodmuur van 60 meter op een universiteit in Utah tot prachtige elementen in de tempels van de Heiligen der Laatste Dagen in Manhattan (New York), Parijs (Frankrijk) en Laie (Hawaï) en in het bezoekerscentrum bij de tempel in Rome (Italië).

EU_families_award_07.jpg
EU_families_award_07.jpg
De onderscheiding Gezinswaarden2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo


 

‘Een gezin is, net als een glas-in-loodkunstwerk, een prachtig geheel dat bestaat uit unieke individuen’, zegt Francesco Di Lillo, die de keuze voor het thema van de onderscheiding heeft toegelicht. ‘De boom, met zijn diepe wortels en sterke takken, is een passend symbool voor het gezin, en staat voor kracht, groei en veerkracht. Een gezin is net zoals een sterke boom of een glas-in-loodraam een testament van liefde, eenheid en gezamenlijke groeiervaringen. Vandaag hebben we dankbaar de inspanningen gevierd van mensen die onvermoeibaar het versterken van gezinnen hebben gesteund.’
Jean Bingham, vertegenwoordigster overheidsbetrekkingen voor het kantoor EU- en internationale aangelegenheden, was verheugd om te spreken met gasten van verschillende organisaties en geloofsovertuigingen die dezelfde waarden met betrekking tot het gezin hebben. ‘Het was hartverwarmend om velen te ontmoeten die het belang van het gezin begrijpen en de ontwikkeling ervan aanmoedigen. We weten dat sterke gezinnen voor gezonde gemeenschappen en stabiele naties van vitaal belang zijn.’

EU_families_award_08.jpg
EU_families_award_08.jpg
Jean Bingham (tweede van links) in gesprek met een aantal gasten.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo


 

EU_families_award_09.jpgDownload Photo

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.