Persbericht

Eerste Presidium maakt nieuwe Bijbel video’s online beschikbaar

Het Eerste Presidium kondigde de Bijbel video website aan tijdens de kerstbijeenkomst van 4 december in Salt Lake City. Het tijdstip is zorgvuldig gekozen nu we de feestdagen tegemoet gaan en stil staan bij de geboorte van onze Heiland Jezus Christus. Kerkpresident Thomas S. Monson moedigt heiligen der laatste dagen aan zich niet te richten op de commerciële aspecten van Kerstmis, maar zich te richten op Christus door anderen lief te hebben en te dienen. "De geest van Kerstmis is een geest van liefde, vrijgevigheid en goedheid", zei president Monson. "Die geest laat zijn licht schijnen op het venster van onze ziel. Dan bekijken we de drukke wereld om ons heen met andere ogen en gaan we meer geven om mensen, dan om bezittingen."

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.