Biografie van leider

Elder Jose A. Teixeira

José A. Teixeira is op 5 april 2008 op 47-jarige leeftijd benoemd tot lid van het Eerste Quorum der Zeventig van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.  Ten tijde van zijn roeping was hij president van het zendingsgebied São Paulo-Zuid in Brazilië.  Van 1997 tot 2005 maakte hij als gebiedszeventiger in het gebied Europa-West deel uit van het Derde Quorum der Zeventig.  Hij is van 1 augustus 2009 tot en met 31 juli 2012 als raadgever in het presidium van het gebied Europa werkzaam geweest. Sindsdien is hij president van het gebied Europa.

José Teixeira is in 1978 afgestudeerd in boekhouden en handel aan het Instituut voor boekhouding Jaime Cortesão in Portugal. Hij haalde ook een graad in bedrijfskunde aan het IAT instituut voor bedrijfskunde in Portugal.  Voorafgaand aan zijn roeping als zendingspresident was hij werkzaam als internationaal controller bij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Europa en Afrika.  In deze functie was hij verantwoordelijk voor het processingcentrum in Solihull (Engeland) en hield hij toezicht op de controllers in de gebieden Europa-Oost, Europa-Midden, Europa-West, Afrika-Zuidoost en Afrika-West.

Hij heeft tal van kerkroepingen gehad, waaronder voltijdzendeling in het zendingsgebied Lissabon (Portugal), quorumpresident ouderlingen, districtspresident, raadgever van de ringpresident, groepsleider hogepriesters, raadgever van de bisschop, hogeraadslid, ringpresident, gebiedszeventiger en zendingspresident.

José Augusto Teixeira da Silva is op 24 februari 1961 geboren in Vila Real (Portugal).  Hij is in juni 1984 getrouwd met Maria Filomena Lopes Teles Grilo.  Ze hebben drie kinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.