Persbericht

EO tv-programma vertelt mormoons bekeringsverhaal

Op 7 juni 2011 besteedde een uitzending van het programma 'Jong' van de EO aandacht aan onder meer een lid van de mormoonse kerk. In het programma werden twee verhalen parallel verteld: een van een jongen die aan hekserij heeft gedaan en zich tot het christendom heeft bekeerd. Een ander van Willem-Paul Koenen, die atheïstisch is opgevoed en later lid is geworden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de mormoonse kerk.

Het programma gaf helder en duidelijk weer dat mormonen wel degelijk christenen zijn die hun best doen de Heer zo goed mogelijk te volgen. Er werd wat over de kerk verteld en er waren beelden van een bijbelstudie-avond in het jongvolwassenencentrum van de kerk te Deventer, en van de kerk in Apeldoorn waar Willem-Paul gedoopt is.

Hebt u het programma gemist, kijk dan op: beta(punt)uitzendinggemist(punt)nl/afleveringen/1103884-jong-en-radicaal-gelovig

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.