Persberichten

EU-kantoor geopend — Mormoonse apostel in Brussel geëerd

Op 18 maart is ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen geëerd tijdens een diner ter gelegenheid van de recente opening van het kantoor Europese Unie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Brussel. Onder de genodigden waren godsdienstleiders, vertegenwoordigers van de internationale NGO-gemeenschap en andere vooraanstaande gasten. Het diner was georganiseerd door ouderling José A. Teixeira, president van het gebied Europa van de kerk. 

Eerder die dag had ouderling Christofferson in het gebouw van de Europese Commissie een onderhoud met mevr. Katharina von Schnurbein, die als adviseur van EU-president José Manuel Barroso belast is met kwesties aangaande kerken, religieuze genootschappen of gemeenschappen, alsmede filosofische en niet-confessionele organisaties. In het onderhoud erkende en prees ouderling Christofferson de inspanningen van de Europese Unie om de bijdragen en betrokkenheid van kerken te verwelkomen bij de formulering van het EU-beleid.  Ook benadrukte hij de bereidheid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen om actief aan dit belangrijke werk deel te nemen.

Met haar hoofdkantoor in Frankfurt is de kerk uiterst gecommitteerd aan een nauwe samenwerking met de instellingen van de Europese Unie in kwesties die verband houden met geloof, gezin en godsdienst- of geloofsvrijheid, en die de zegeningen van het evangelie van Jezus Christus voor alle mensen in Europa en wereldwijd bevorderen en waarborgen. Het kantoor Europese Unie van de kerk in Brussel is voornemens de Europese gemeenschap van dienst te zijn door middel van haar politieke en institutionele lichamen, en door met internationale NGO’s, religieuze organisaties en de burgermaatschappij samen te werken.

'Wij zijn zeer betrokken bij EU relaties en respecteren instellingen en richtlijnen van de EU met betrekking tot godsdienstvrijheid. We beijveren ons zo goed mogelijk bij te dragen. Als Kerk begrijpen we wat vervolging betekent, waardoor het belang van godsdienstvrijheid des te meer gewaardeerd wordt', zo sprak ouderling D. Todd Christofferson in zijn keynote speech tijdens het diner. Ouderling Teixeira voegde eraan toe dat ‘de kerk als instituut geen politieke partijen, kandidaten of programma’s onderschrijft, propageert of bestrijdt, maar zich wel het recht voorbehoudt om op een onpartijdige manier kwesties aan de orde te stellen waarvan wij geloven dat ze belangrijke maatschappelijke of morele gevolgen hebben of direct van invloed zijn op de belangen van de kerk.’

Francesco Di Lillo, benoemd tot hoofd van het kantoor, ziet ernaar uit om met EU-functionarissen en andere vertegenwoordigers uit de burgermaatschappij samen te werken in kwesties die het gemeenschappelijk belang dienen. Hij zegt: ‘De kerk en haar 15 miljoen leden wereldwijd zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om de gemeenschap van dienst te zijn en met haar samen te werken. In een van onze geloofsartikelen staat: ‘Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam, of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.’ Mijn kantoor zal op zoek gaan naar mogelijkheden om die zaken te bevorderen, en dat zullen we doen met partners die dezelfde waarden en belangen hebben.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.