Persbericht

Familiegeschiedenis voor Barack Obama

WASHINGTON 20 juli 2009 Vandaag bood De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de Amerikaanse president Barack Obama zijn familiegeschiedenis aan. De geschiedenis, die generaties uit honderden jaren beslaat, werd in vijf in leer gebonden delen aangeboden. Kerkpresident Thomas S. Monson en ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen overhandigden het geschenk. Zij werden vergezeld door meerderheidsleider van de senaat, Harry Reid uit Nevada, die ook lid van de kerk is.
President Monson zei: ‘President Obama’s erfgoed omvat veel voorbeelden van leiderschap, opoffering en dienstbaarheid. Het was ons een genoegen om zijn familiegeschiedenis te onderzoeken en het is ons een eer om die vandaag aan hem te overhandigen.’ Ouderling Oaks, die toezicht houdt op het familiehistorisch werk van de kerk, zei: ‘De kerk heeft veel informatie tot haar beschikking en heeft veel ervaring met genealogisch werk. Wij zijn er dan ook trots op dat we zo’n unieke en indrukwekkende familiegeschiedenis konden samenstellen.’ ‘Ik dank president Monson en ouderling Oaks dat zij de genealogische traditie van onze godsdienst aan de president en zijn familie hebben doorgegeven’, aldus senator Harry Reid. ‘Ik ben ook blij dat president Obama en ouderling Oaks de kans kregen om hun gezamenlijke passie voor de wet te bespreken. Gezien de grote achting die de president en zijn vrouw voor familie hebben, vind ik het een eer dat onze kerk hun familiegeschiedenis kon documenteren.’ De kerk heeft al eerder familiegeschiedenissen samengesteld voor Amerikaanse presidenten, onder meer George W. Bush en Bill Clinton.

Onmiddellijk na de ontmoeting publiceerde het Witte Huis het volgende persbericht: 'De president heeft vandaag na een bijeenkomst met meerderheidsleider van de senaat, Harry Reid, en leiders van de mormoonse kerk de volgende verklaring uitgegeven: '"Ik heb genoten van mijn ontmoeting met president Monson en ouderling Oaks. Ik ben dankbaar voor de genealogische verslagen die ze hebben meegenomen en zie ernaar uit om ze met mijn dochters door te lezen. Mijn familie zal dit nog vele jaren koesteren."' Naar een artikel op newsroom.lds.org en een persbericht op www.whitehouse.gov.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.