Biografie van leider

Gary E. Stevenson

 

Ouderling Gary E. Stevenson is op 3 oktober 2015 benoemd tot apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Ten tijde van zijn roeping was ouderling Stevenson de presiderende bisschop van de kerk, een functie die hij sinds maart 2012 had bekleed. Hij was voorheen lid van het Eerste Quorum der Zeventig, waartoe hij in 2008 was geroepen.

Ouderling Stevenson zegt dat hij uitgebreid het belangrijke werk heeft geobserveerd dat bisschoppen over de hele wereld doen. Hij vertelt dat zijn vader ‘in mijn jeugd mijn bisschop was en dat wat hij deed grote indruk op mij heeft gemaakt.’

Bisschop Stevensons vader nam hem vaak mee op bezoekjes aan de ruim dertig weduwen in hun wijk. Van zijn vader leerde bisschop Stevenson om christelijk dienstbetoon te verrichten voor mensen in nood en voor hen te zorgen. Hij zegt dat die lessen hem van nut zijn geweest als presiderende bisschop van de kerk.

‘De bisschoppen van de kerk zijn mijn ware helden’, zegt hij. ‘Elke dag hebben ze zoveel invloed op de leden van de kerk, vooral op de kinderen en jongemannen en jongevrouwen.’

Ouderling Stevenson is op 6 augustus 1955 geboren in het gezin van Evan N. en Vera Jean Stevenson. Zijn voorouders behoorden tot de pioniers die zich in Cache Valley (Utah) vestigden. Als jonge man werd hij naar Japan op zending geroepen. Door zijn zending vatte bisschop Stevenson een blijvende liefde op voor zowel Azië als voor de verkondiging van het evangelie.

Na zijn zending ging hij studeren aan de Utah State University. Daar ontmoette hij Lesa Jean Higley (en was meteen helemaal weg van haar). Ze trouwden in april 1979 in de Idaho Fallstempel (VS). Het echtpaar Stevenson heeft vier zoons. Aan de Utah State University behaalde ouderling Stevenson een graad in bedrijfseconomie. Later richtte hij een fabriek voor fitnesstoestellen op en was hij president van dat bedrijf.

Hij is werkzaam geweest in verschillende kerkfuncties, waaronder raadgever in het ringpresidium, bisschop, en president van het zendingsgebied Nagoya in Japan (2004–2007). In 2008 werd hij geroepen als algemeen zeventiger, waarna hij werkzaam was als raadgever en president van het gebied Azië-Noord.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.