Persbericht

Geliefde kerkpresident Gordon B. Hinckley overlijdt op 97-jarige leeftijd

President Hinckley was sinds 12 maart 1995 de vijftiende president in het 177-jarig bestaan van de kerk.

De kerkpresident overleed zondagavond om zeven uur plaatselijke tijd in zijn flat in het centrum van Salt Lake City aan ouderdomsverschijnselen. Hij was omringd door familieleden. Naar verwachting wordt er formeel geen opvolger gekozen door het Quorum der Twaalf Apostelen van de kerk tot na de begrafenis* van president Hinckley, die op zaterdag 2 februari aanstaande zal plaatsvinden.

Zelfs op zijn hoge leeftijd stond president Hinckley nog bekend als een onvermoeibaar leider die altijd een volledige dag op kantoor doorbracht en de hele wereld bereisde om zich te mengen onder de kerkleden, die inmiddels meer dan dertien miljoen tellen, verspreid over 171 landen.

Omdat hij erg ad-rem was, een goed gevoel voor humor had, en op het spreekgestoelte uiterst welsprekend kon zijn, was hij een van de geliefdste hedendaagse leiders van de kerk. Hij had een bijzonder geestelijke instelling, maar had ook een duidelijke voorliefde voor historie en doorspekte zijn toespraken vaak met verhalen uit het pioniersverleden van de kerk.

Journalisten namen hem maar al te graag een interview af. Hij verscheen onder meer in het tv-programma 60 Minutes van Mike Wallace en was meermalen te gast bij Larry King voor dienst CNN-programma Larry King Live. Bovendien verschenen zijn uitspraken, en artikelen over hem, in de loop der jaren in honderden kranten en tijdschriften. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2002 schreven de media veel van de lof die de kerk dankzij dit internationale evenement toegezwaaid kreeg toe aan zijn verzoek aan de kerkleden om bezoekers van de spelen niet lastig te vallen met hun godsdienst.

De afgelopen jaren bleek uit enkele grote ontwikkelingen in de kerk hoe gedreven en doelgericht president Hinckley als persoon was. Door op te roepen om meer tempels te bouwen en het totale aantal vóór het jaar 2000 op honderd te brengen, zette de president voor de kerk een enorm bouwprogramma in gang.

In 1999 — 169 jaar nadat de kerk door Joseph Smith jr. was gesticht — had de kerk 56 tempels open. Drie jaar later was dat aantal verdubbeld, grotendeels dankzij kleinere, uiterst praktische tempelontwerpen die kerkleden in verafgelegen delen van de wereld toegang boden tot deze gewijde gebouwen. Nu kunnen veel meer kerkleden deelnemen aan de heilige ceremonies die uitsluitend in tempels plaatsvinden, waaronder eeuwige huwelijken en de bezegeling van familiebanden voor de eeuwigheid.

President Hinckley was de kerkpresident die het meeste reisde. Hij reisde voor zijn kerkwerk vele malen de hele wereld rond en hield in meer dan zestig landen bijeenkomsten met heiligen der laatste dagen. Hij was de eerste kerkpresident die naar Spanje reisde. In 1996 stak hij in Madrid de eerste spade in de grond voor de bouw van een tempel. Hij bezocht tevens als eerste kerkpresident de Afrikaanse landen Nigeria, Ghana, Kenia, Zimbabwe en Kaapverdië, waar hij in 1998 bijeenkomsten hield met duizenden kerkleden. In 2005 bereisde hij in negen dagen zeven landen — Rusland, Zuid-Korea, China, Taiwan, India, Kenia en Nigeria — en legde daarbij meer dan veertigduizend kilometer af.

In april 2001 gaf president Hinckley tijdens een algemene conferentie van de kerk het startschot voor het permanente studiefonds, een ambitieus programma om jonge leden van de kerk (voornamelijk voormalige zendelingen uit ontwikkelingslanden) een hogere opleiding en beroepstraining aan te bieden die ze anders waarschijnlijk niet zouden kunnen krijgen.

In 1996 kondigde president Hinckley een ontwikkeling dichter bij huis, in Salt Lake City, aan: de bouw van een nieuw conferentiecentrum, wat hij vier jaar later inwijdde. Het centrum, dat plaats biedt aan 21 duizend mensen, is een van de grootste theaters en godsdienstige vergaderplaatsen ter wereld en is het zenuwcentrum geworden van waaruit de boodschappen van de algemene conferentie in 91 talen over de hele wereld worden uitgezonden.

Nog voordat president Hinckley president van de kerk werd, had hij er al veertien jaar als raadgever in het Eerste Presidium (het hoogste bestuurslichaam van de kerk) op zitten, en twintig jaar als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen.

President Hinckley is geboren op 23 juni 1910 te Salt Lake City, in het gezin van Bryant Stringham Hinckley en Ada Bitner Hinckley. Een van zijn voorouders, Stephens Hopkins, was met de Mayflower naar Amerika geëmigreerd. Een andere voorouder, Thomas Hinckley, was van 1680 tot en met 1692 gouverneur van de nederzetting Plymouth (Massachusetts).

President Hinckley’s eerste baan was krantenjongen voor Deseret News, een dagblad uit Salt Lake City. Na de middelbare school in Salt Lake City, behaalde hij aan de University of Utah een bachelorsgraad en ging vervolgens twee jaar lang op zending voor de kerk in Groot-Brittannië. Hij was een uitmuntend zendeling en werd uiteindelijk aangesteld als assistent van de apostel van de kerk die alle Europese zendingsgebieden presideerde.

Nadat hij halverwege de jaren dertig zijn zending met succes had afgesloten, werd hij door Heber J. Grant, die toen president van de kerk was, gevraagd om een organisatie op poten te zetten die we nu kennen als de afdeling public relations van de kerk.

In 1937, twee jaar na zijn zending in Groot-Brittannië, werd president Hinckley lid van het algemeen zondagsschoolbestuur van de kerk. Hij gaf twintig jaar lang leiding aan de public relations van de kerk. In 1951 werd hij secretaris van het algemeen zendingscomité, in welke hoedanigheid hij leiding gaf aan het complete zendingsprogramma van de kerk. Hij vervulde die functie zeven jaar lang.

Op 6 april 1958, toen hij president van de ring East Millcreek in Salt Lake City was (een ring is een bestuurlijke kerkeenheid zoals een bisdom), werd president Hinckley aangesteld als algemeen autoriteit (een van de hogere kerkleiders). In die hoedanigheid fungeerde hij als assistent van het Quorum der Twaalf. Op 5 oktober 1961 werd hij zelf aangesteld als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen.

President Hinckley heeft in de loop der jaren onderscheidingen en eredoctoraten gekregen van maar liefst negen universiteiten, zowel binnen als buiten Utah. En aan de University of Utah is een studiebeursprogramma voor de kunsten, literatuur en historische wetenschappen ingesteld, het Gordon B. Hinckley Endowment for British Studies.

President Hinckley heeft onderscheidingen gekregen van de scoutbeweging in de V.S.; van de nationale vereniging van christenen en joden, wegens zijn bijdragen aan de tolerantie en het wederzijds begrip in de wereld; en van de Amerikaanse nationale vereniging die zich inzet voor het bevorderen van het welzijn van kleurlingen. In 2004 kreeg president Hinckley in het Witte Huis de presidentiële vrijheidsmedaille uitgereikt door president George W. Bush.

In maart 2000 sprak president Hinckley de nationale persclub in Washington D.C. toe. Hij sprak bovendien tot de nationale vereniging van godsdienstverslaggevers en de Amerikaanse burgemeesterssynode, en twee keer tot de raad voor wereldaangelegenheden in Los Angeles.

President Hinckley schreef en redigeerde verscheidene boeken en talrijke lesboeken, brochures en scripts, waaronder een bestseller: Standing for Something, wat op een breed publiek gericht was. In dat boek wierp hij zich op als voorvechter van liefde, eerlijkheid, moraliteit, hoffelijkheid, vergevensgezindheid, barmhartigheid, zuinigheid en ijver, dankbaarheid, optimisme en geloof. Hij getuigde bovendien van wat hij de ‘wachters van de deugd’ noemde, namelijk het traditionele huwelijk en gezin.

President is in 1937 in de Salt Laketempel met Marjorie Pay getrouwd. Zij hebben vijf kinderen en vijfentwintig kleinkinderen. Marjorie Pay Hinckley is op 6 april 2004 heengegaan.

* De begrafenisdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 februari 2008. Hij is ook in het Nederlands uitgezonden en de audiobestanden zijn beschikbaar in het archief van LDS.org

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.