Nieuwsartikel

Geloof is de sleutel om de vluchtelingenstatus van je af te schudden, zegt apostel

Ouderling Holland en Sharon Eubank spreken tijdens de Windsor-conferentie over het helpen van Jezidi's

Geloof is de belangrijkste factor waardoor veel mensen op aarde hun vluchtelingenstatus van zich af kunnen schudden en een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren, zegt een mormoonse apostel op 9 september 2017 in Windsor Castle.

 

‘Mensen kunnen zonder veel dingen overleven’, zei ouderling Jeffrey R. Holland tegen enkele tientallen religieuze leiders, academici en regeringsleiders tijdens de tweede Windsor-conferentie over geloofsvervolging. ‘Ze kunnen soms zonder veel voedsel overleven. Ze kunnen soms zonder veel hygiëne en voedingsstoffen overleven. Maar ze kunnen niet zonder hoop overleven. Ze moeten weten dat er betere vooruitzichten zijn.’

De apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen sprak deze woorden tijdens de driedaagse conferentie die door de internationale charitatieve instelling AMAR was belegd. Tijdens de conferentie werd besproken wat er kan worden gedaan om de Jezidi’s terug naar huis te krijgen. De Jezidi’s leven al ruim drie jaar als ontheemden in het noorden van Irak.

De Jezidi's zijn aanhangers van een oude minderheidsreligie die al zo’n vijfduizend jaar in het noorden van Irak bestaat. Sinds ze echter een doelwit van IS zijn, hebben ze mishandeling en foltering moeten doorstaan. Hun gezinnen zijn uit elkaar gerukt. Het is zo’n aanstootgevende mishandeling dat de Verenigde Naties het een volkerenmoord noemen. De Jezidi’s zijn niet in staat om hun godsdienst uit te oefenen en ze zijn afgesneden van de vriendschap en steun van hun vaderland.

In 2016 had de voorzitster en oprichtster van AMAR, barones Emma Nicholson, ouderling Holland als gastspreker uitgenodigd in de eerste conferentie. Vorig jaar sprak ouderling Holland over godsdienstvervolging vanuit een mormoons perspectief. Dit jaar was hij gevraagd om op dat onderwerp verder te borduren en te spreken over de terugkeer van de kerk uit ballingschap en de geleidelijke integratie in de Amerikaanse mainstream.

‘Je omkeren, trots door het leven gaan, niet als een slachtoffer gezien worden en succesvol zijn. Dat is de mormoonse ervaring’, zei de barones. ‘Het is een leerervaring van de mormonen waar de vluchtelingen iets van kunnen leren. Daarom heb ik hem uitgenodigd.’

Geloof is het geheim van de overleving en het succes van de heiligen der laatste dagen

Ouderling Holland citeerde de oprichter van de kerk, Joseph Smith, die in het begin van de negentiende eeuw vrienden en naasten over zijn godsdienstige overtuiging vertelde. Dat voorbeeld is nu een model voor de manier waarop de hedendaagse mormonen overleven en gedijen. In een jammerklacht in de Schriftuur van de heiligen der laatste dagen vraagt Joseph Smith: ‘Waarom mij vervolgen voor het spreken van de waarheid? Ik heb echt een visioen gezien, en wie ben ik, dat ik God kan weerstaan, of waarom denkt de wereld mij te kunnen doen loochenen wat ik werkelijk heb gezien? Want ik had een visioen gezien; ik wist het, en ik wist dat God het wist, en ik kon het niet loochenen, noch durfde ik dat.’

Dat is volgens ouderling Holland ‘de sleutel tot de overleving en het uiteindelijke succes van de heiligen der laatste dagen. Een persoonlijke overtuiging die tot doelgerichte actie leidt, ongeacht de geringe kans op succes, is niet alleen ons verhaal, maar het verhaal van veel personen en organisaties die iets in de wereld hebben betekend.’

Hoewel hem was gevraagd om vanuit het perspectief van een heilige der laatste dagen over de overgang van vluchteling tot welvarend lid van de samenleving te spreken, zei ouderling Holland dat we van anderen kunnen en moeten leren — vooral van andere gelovigen die een onmisbare hulpbron moeten hebben om als groep tegenspoed te doorstaan.

‘Die hulpbron is de volledige vrijheid van godsdienst, waardoor zij in staat zijn om uit de bronnen van het leven te putten die heilig voor hun traditie zijn’, zei ouderling Holland. ‘Dat is een behoefte waarin altijd moet worden voorzien, een recht dat we altijd moeten garanderen.’

Samen brainstormen over de beste manier om de Jezidi's te helpen

Diar Yousif, de kleinzoon van de prins van de Jezidi’s, zei dat vluchtelingen psychologische hulp nodig hebben, omdat veel mensen ‘hun vertrouwen in de mensheid zijn kwijtgeraakt. En dan heb je de kampen. Ze slapen, eten en doen alles op dezelfde plek. Dat is echt moeilijk.’

Barones Nicholson was het daarmee eens en zei hoe belangrijk het is om vluchtelingen eenvoudige dingen bij te brengen, zoals schaken of naaien — allerlei dingen om hun gedachten van hun problemen af te leiden.

‘[We moeten ervoor zorgen dat ze hun problemen vergeten], ook al is het maar voor vijf minuten. Hoe kan hun geest anders herstellen?’ zei ze. ‘En als hun geest niet herstelt, heeft de vijand volgens mij gewonnen. Dan worden de vluchtingen volledig weggevaagd. Daarom zeg ik dat we aan de slag moeten, omdat we door succes de vijand moeten verslaan.’

Zuster Sharon Eubank, eerste raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium van de kerk zei dat de vluchtelingen hun geest en vooruitgang moeten voeden. Dat kunnen ze alleen doen als ze ‘een vriend, een goede baan en godsdienstvrijheid hebben.’ De Jezidi’s hebben helaas ‘weinig vrienden, zijn werkloos en hebben geen godsdienstvrijheid. Ze bevinden zich in een wanopige situatie.’

Yousif zei dat hij zonder veel verwachtingen naar de Windsor-conferentie was gekomen. Hij verwachtte dat het weer een van die bijeenkomsten zou zijn waar veel gezegd, maar weinig gedaan wordt. Maar nadat hij drie dagen met mensen was omgegaan die zich oprecht zorgen maken over de vluchtelingen, werd hij optimistischer.

‘Het geeft me de hoop om terug naar Irak te gaan en met de mensen in onze gemeenschap te praten, om aan zoveel mogelijk mensen te vertellen dat er over de hele wereld mensen zijn die voor hen willen zorgen’, zegt Yousif. ‘De stichting AMAR en LDS Charities uit de hele wereld — zijn echt bereid om iets voor ons te doen. Dat geeft ons hoop, en we hopen dat er op de een of andere manier resultaten uit zullen voortkomen.’

Het samenwerkingsverband tussen LDS Charities en AMAR werpt vruchten af, zoals een gezondheidscentrum in een van de grootste Jezidi-kampen in het noorden van Irak waar ruim 26 duizend vluchtelingen hebben verbleven.

‘[LDS Charities werkt] met veel organisaties samen, maar geen van hen is zo uniek als AMAR. Ze verrichten zoveel werk “in het veld”, zegt Eubank. ‘Zij werken samen met overheidsinstanties zodat de projecten duurzaam zijn. Wat [de barones] doet, is heel bijzonder. [Zij brengt] mensen uit verschillende disciplines voor een specifieke kwestie bij elkaar. Ze vraagt iedereen om zoveel mogelijk informatie over die kwestie mee te nemen. En met die informatie komen ze in actie.’

AMAR en LDS Charities hebben op de laatste dag van de conferentie hun samenwerkingsovereenkomst zelfs verlengd.

Na ondertekening van de overeenkomst sprak zuster Eubank haar erkentelijkheid uit voor het onvermoeibare werk dat de barones heeft verzet om gezinnen in nood te beschermen. Ze benoemde haar tot erelid van de zustershulpvereniging van de kerk. De vrouwenorganisatie, een van de oudste en grootste in de wereld, draagt zorg voor mensen in nood.

Nadere informatiebron:

Afschrift van de toespraak van ouderling Holland op de Windsor-conferentie in 2017

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.