Zojuist binnengekomen

Gevolgen van COVID-19 voor opleidingscentra voor zendelingen

Alle zendelingen die vanaf 16 maart 2020 naar de opleidingscentra voor zendelingen in Provo (Utah, VS) of Preston (Engeland) zouden gaan, worden online getraind.

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben op 11 maart 2020 onderstaande brief naar leden van de kerk over de hele wereld gestuurd. Deze leiders kondigden een belangrijke verandering aan met betrekking tot de opleidingscentra voor zendelingen in Provo (Utah, VS) en Preston (Engeland). (Zie ook de twee brieven van het Eerste Presidium over belangrijke aanpassingen aan de opzet van de algemene aprilconferentie 2020 en het verbod van andere grote bijeenkomsten voor leden.)

MTC.jpg
2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
 

Geachte broeders en zusters,

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft grote zorg voor de gezondheid en veiligheid van haar zendelingen, en van allen met wie zij in contact komen. Wij hebben met regeringsleiders, kerkleiders en medici over de hele wereld over de verspreiding van COVID-19 gesproken. We hebben de ontwikkelingen onder gebed overwogen en nemen extra maatregelen met betrekking tot de opleidingscentra voor zendelingen om de zendelingen te beschermen en mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen.

Alle zendelingen die vanaf 16 maart 2020 naar de opleidingscentra voor zendelingen in Provo (Utah) of Preston (Engeland) zouden gaan, worden online getraind. Andere opleidingscentra voor zendelingen zetten de dagelijkse gang van zaken voort, maar we sturen er geen zendelingen heen uit gebieden waar regeringsfunctionarissen activiteiten aan banden leggen. Zendelingen uit die gebieden krijgen ook online training.

We denken dat dit tijdelijke online trainingsprogramma de zendelingen op hun verdere zending kan voorbereiden, terwijl de risico’s van een besmettelijke ziekte tot een minimum worden beperkt.

Elke zendeling ontvangt duidelijke informatie over de duur van de training, de schema’s en andere logistieke kwesties voordat zijn of haar zending begint. Wanneer een zendeling de onlinetraining heeft gevolgd, reist hij of zij regelrecht naar het toegewezen zendingsgebied.

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en brengen zo nodig verdere aanpassingen aan.

Wij houden van onze zendelingen en hun familie, en zijn dankbaar voor hun bereidheid om de Heer te dienen. We hopen dat ze hun voordeel zullen doen met deze unieke trainingservaring om zich op een prachtige periode van christelijk dienstbetoon voor te bereiden.

Met vriendelijke groeten,

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.