Persbericht

Heiligen der laatste dagen maken nieuwe Europese leiders bekend

Op 1 augustus 2021 treedt ouderling Massimo De Feo aan als de nieuwe president van het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Tot die tijd blijft hij eerste raadgever in het huidige gebiedspresidium. De 60-jarige Italiaan zette in 2016 een punt achter zijn ambtenaarsloopbaan toen hij als algemeen autoriteit werd geroepen, wat inhield dat hij zich voltijds aan zijn kerkwerk zou wijden.

De huidige tweede raadgever, ouderling Erich W. Kopischke, voormalig leerkracht en manager uit Duitsland, wordt eerste raadgever. Ouderling Rubén V. Alliaud, voormalig docent rechten uit Argentinië, wordt de tweede raadgever. De huidige gebiedspresident, ouderling Gary B. Sabin, krijgt een andere taak.

Het Eerste Presidium van de kerk deed de aankondiging op woensdag 21 april 2021. De nieuwe gebiedspresident en zijn twee raadgevers krijgen steun van een aantal gebiedszeventigers en organisatieadviseuses van het gebied die hen op vrijwillige basis bijstaan.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is op bestuurlijk niveau in geografische gebieden opgedeeld. Het gebied Europa heeft zijn hoofdzetel in Frankfurt am Main en strekt zich uit van Scandinavië in het noorden tot Spanje en Kaapverdië in het zuiden.

EuropeAreaPresidency2021
EuropeAreaPresidency2021
Het nieuwe gebiedspresidium Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen per 1 augustus 2021. Van links naar rechts: ouderling Erich W. Kopischke, eerste raadgever; ouderling Massimo De Feo, president; en ouderling Rubén V. Alliaud, tweede raadgever.© 2021 por Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados.
Download Photo

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.