Aanvullend hulpmiddel

Het beeld van de engel Moroni  op mormoonse tempels 

Een van de opvallendste kenmerken van de meeste mormoonse tempels is het indrukwekkende gouden beeld van de engel Moroni dat bovenop prijkt. Hoewel het geen symbool van godsverering is, symboliseert het beeld van Moroni met een bazuin in de hand de verspreiding van het evangelie en de wederkomst van Jezus Christus, waarover in Mattheüs 24:31 gesproken wordt: ‘En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.’

Mormonen geloven dat Moroni een profeet uit de tijd van het Boek van Mormon was. Vele eeuwen later, in 1823, openbaarde hij aan Joseph Smith waar hij die op platen geschreven kroniek kon vinden die de geschiedenis van een volk op het Amerikaanse continent bevatte. De leden van de kerk gebruiken zowel het Boek van Mormon als de Bijbel bij hun evangeliestudie en aanbidding.

Het eerste beeld van de engel Moroni werd door Cyrus Dallin ontworpen en in 1893 op de tempel in Salt Lake City (Utah, VS) geplaatst. Dallin was geen mormoon en schreef: ‘[Het project] heeft me dichter tot God gebracht dan ik ooit geweest ben. Voor mij is het, denk ik, duidelijk geworden wat het betekent om met engelen te communiceren.’

Sindsdien hebben de meeste tempels een beeld van de engel Moroni gekregen, hetzij bij de bouw of na de inwijding. Maar er kunnen redenen zijn waarom sommige tempels geen beeld hebben. In bepaalde gebieden is het vanwege bouwvoorschriften of -vergunningen verboden. In sommige gevallen zou het de tempel te weelderig maken, en in andere sluit het ontwerp van de tempel de plaatsing van het beeld uit. Meestal wijst het beeld naar het oosten, zoals bij de Rometempel het geval is.          

Close-up van de engel Moroni, zijn gezicht, golvend haar en bazuin, met 22-karaats bladgoud verguld. Het hele beeld wordt op een dag tijd verguld. Daarna mag men het alleen met handschoenen aan aanraken om beschadigingen op het delicate oppervlak te voorkomen.

Er zijn vijf verschillende versies van het beeld. Bij enkele ervan houdt Moroni platen of perkamentrollen in de linkerhand. Maar hij heeft altijd een bazuin in de rechterhand. De beelden werden oorspronkelijk uit brons, koper of aluminium gemaakt. Nu maakt men ze uit glasvezel omdat dat minder zwaar is. Elk beeld heeft andere afmetingen die op het ontwerp van de desbetreffende tempel afgestemd zijn. Het grootste beeld is ruim zes meter hoog.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.