Persbericht

In memoriam Jacob de Jager, bijgenaamd 'De opgewekte Hollander' 16/1/1923 t/m 25/2/2004

Hij werd geboren in 1923, als jongste van vijf kinderen in het gezin van Alexander Philippus de Jager en Maria Jacoba Cornelia Scheele-de Jager. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, volgde hij een militaire opleiding in Engeland, waarna hij drie jaar als welzijnsofficier werkzaam was in Nederlands Oost-Indië, waar hij gestationeerd was op het eiland Java. NA zijn demobilisatie in Nederland, in 1950, trad hij in dienst van Philips. Hij bleef 26 jaar voor dat bedrijf werkzaam, vanwege zijn uitgebreide talenkennis (hij sprak ten minste zeven talen, waarvan vijf vloeiend) vooral in managersfuncties overzee, en als directielid van Splendor, een dochteronderneming van Philips.

Hij had een unieke manier om iedereen op zijn gemak te stellen. Daarvoor gebruikte hij zijn oprechte mensenliefde, aanstekelijke glimlach en gevoel voor humor. In de periode dat hij met zijn gezin in Toronto woonde wegens zijn tewerkstelling in Canada, kwam hij in contact met zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en hun zendingspresident, de huidige eerste raadgever in het Eerste Presidium van de kerk, Thomas S. Monson. Hij kwam tot bekering en liet zich dopen in mei 1960. Van die dag af aan heeft zijn aardse leven in dienst gestaan van de kerk, waar hij zich ijverig en met groot enthousiasme voor heeft ingezet, in allerlei functies, zowel in Nederland als overzee. Daarvan was hij zeventien jaar lang lid van het Eerste Quorum der Zeventig. Hij is bovendien veertien jaar lang lid geweest van de nationale adviesraad van de Marriott School of Management aan de Brigham Young University te Provo (Utah, VS).

Jacob de Jager had een unieke manier van spreken, die velen zich zullen herinneren. Zelfs onder de meest serieuze omstandigheden, zelfs in de grootste vergaderingen van de kerk - de algemene conferenties - lardeerde hij zijn toespraken met grappen en woordspelingen, waardoor zijn boodschap de toehoorders nog jaren bij bleef. Zijn heengaan laat in dat opzicht een lacune achter in het sprekersbestand van de kerk.

Jacob laat zijn liefhebbende vrouw, Bea, achter, met wie hij bijna vijftig jaar getrouwd was, en die zich in 1966 in de tempel te Zwitserland aan hem had laten verzegelen; zijn zoon, Michael de Jager, Ph.D., te Provo; zijn dochter, Audrey Inez Poulson-de Jager, te Farmington (Utah); en acht kleinkinderen. Allen die hem goed kenden, zullen hem erg missen.

Jabob de Jager is 81 geworden.

De uitvaartdienst is op maandag 1 maart 2004 gehouden in het ringcentrum van de ring Ensign te Salt Lake City. De begrafenis heeft vervolgens plaatsgevonden op de Larkin Sunset Lawn Cemetery.

Condoleances en herinneringen kunt u rechtstreeks e-mailen naar de familie: tulips2you@msn.com.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.