Nieuwsartikel

Kerk verstrekt update over president Monson

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft op dinsdag 23 mei de volgende verklaring uitgebracht:

Vanwege lichamelijke beperkingen die met zijn hoge leeftijd te maken hebben, woont president Monson de vergaderingen in de kantoren van de kerk niet meer op geregelde basis bij. Hij heeft contact en overlegt met zijn raadgevers indien dat noodzakelijk is.  President Thomas S. Monson is dankbaar dat het werk van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen zonder onderbreking doorgaat. Hij waardeert de gebeden en steun van de kerkleden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.