Persberichten

Kerkelijke verklaring over haar beleid inzake de plaatsvervangende doop

OFFICIËLE VERKLARING — 21 FEBRUARI 2012 In antwoord op vragen over inbreuken op het kerkelijk beleid omtrent de plaatsvervangende doop heeft de kerk de volgende verklaring afgelegd: De kerk houdt zich aan haar woord en is vastbesloten om namen van slachtoffers van de holocaust te blijven afwijzen voor de plaatsvervangende doop.

Het kerkbeleid is dat leden van de kerk alleen voor hun voorouders namen mogen indienen ten behoeve van de plaatsvervangende doop. Er dient verwantschap te bestaan tussen het lid en de namen die ingediend worden.
Er is heel wat bedrog en misleiding nodig om ons veiligheidssysteem te omzeilen dat bedoeld is om onterechte inzendingen te verhinderen. Geen enkel systeem is onfeilbaar om die enkelingen te stoppen die vastberaden zijn om inzendingen te vervalsen. Maar we hebben het vaste voornemen om misbruik tegen te gaan door de toegangsrechten van overtreders te blokkeren. Het verontrust ons als iemand opzettelijk het kerkelijk beleid overtreedt waardoor iets dat als een offer van liefde en respect gezien zou moeten worden, aanleiding geeft tot conflict.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.