Persbericht

Kerkleden in Europa bieden noodhulp aan vluchtelingen

Vanaf het begin van de crisis zijn in alle landen van het gebied Europa hulpacties van start gegaan

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zet in het gebied Europa hulpacties op touw als reactie op de vluchtelingencrisis die is veroorzaakt door het gewapend conflict in de regio. In een eerdere officiële verklaring werd gemeld dat de kerk vanaf het begin van de crisis hulp heeft geboden. Er zijn hulpprojecten op touw gezet door de leden en in samenwerking met andere hulporganisaties.

Ukraine crisis 01
Ukraine crisis 01
Een vrachtwagen wordt volgeladen met hulpgoederen verzameld door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in Frankfurt (Duitsland). De goederen worden verdeeld onder vluchtelingen in Hongarije en Roemenië.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Leden van de kerk krijgen geregeld te horen dat het belangrijk is om zelfredzaam te zijn en paraat te staan bij noodsituaties. Ze worden ook aangemoedigd om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Hij nodigde allen uit zich tot het uiterste in te spannen bij hun zorg voor de armen en behoeftigen. Ouderling Massimo De Feo, geestelijk leider van de kerk in Europa, onderstreept dat mensen meer kracht en zingeving kunnen ervaren door anderen te helpen. ‘Als mensen hun naasten dienen, zijn ze in dienst van de Heer, en zullen ze de Heiland beter leren kennen. Door te geven worden we zelf hernieuwd en versterkt.’

Een ander element dat heeft meegespeeld in de snelle hulpverlening is het feit dat sommige kerkleden in Europa zelf een ‘vluchtelingenachtergrond’ hebben. Ze zijn daarom ten zeerste begaan met mensen die nu iets gelijkaardigs meemaken. Vanaf het begin van de crisis zijn in kerkunits in heel Europa crisisteams opgericht en is men met het verlenen van hulp begonnen. Kerkleiders en -leidsters in Europa – ook wel gebiedszeventigers en organisatieadviseuses van het gebied genoemd – coördineren plaatselijke initiatieven om ervoor te zorgen dat de geboden hulp op de behoeften van de noodlijdenden is afgestemd. Het gebiedspresidium Europa coördineert het werk op het niveau van het gebied, terwijl plaatselijke leidinggevenden in hun eigen land coördineren en overleggen. Men gaat ervan uit dat de coördinatie van deze hulpprojecten een werk van lange adem zal zijn.

Julia Wondra woont in Oostenrijk en is organisatieadviseuse van het gebied. In die hoedanigheid is ze verantwoordelijk voor verschillende Europese landen. Zij vertelt over de bereidheid van kerkleden en anderen om te helpen. ‘Hun liefde en verlangen om te helpen is overweldigend. Mensen groeien dichter naar elkaar toe. Kinderen en gezinnen in het Verenigd Koninkrijk sturen op sociale media opbouwende boodschappen van hoop naar getroffen families. Zusters van de zustershulpvereniging (oftewel de ZHV, de vrouwenorganisatie van de kerk) in Polen en Roemenië brengen onvermoeibaar dekens, luiers, medicijnen en andere goederen naar mensen in nood. De ZHV is waarlijk een hulpvereniging’, besluit ze.

Een eenvoudig voorbeeld van onmiddellijke hulp die de kerk met bestaande middelen kon bieden, zagen we in Berlijn, bij het begin van de crisis. Voltijdzendelingen van de kerk die in het gebied werkzaam waren, werden naar stations in de stad gestuurd. Ze hadden grote borden gemaakt in de verschillende talen die ze spraken, zodat ze de mensen die met de trein vanuit het conflictgebied arriveerden in hun eigen taal konden oriënteren. Ze legden uit welke transportmogelijkheden er waren, wat voor hulp de mensen konden krijgen enzovoort.

Ukraine crisis 02
Ukraine crisis 02
Zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen helpen vluchtelingen en maken ze wegwijs bij hun aankomst in Berlijn.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Enkele dagen later vertrokken twee vrachtwagens vanuit Frankfurt am Main (Duitsland) naar Hongarije en Roemenië, door de kerk volgestouwd met hulpgoederen. De goederen, waaronder 1.000 slaapzakken, 500 veldbedden en 10 tenten, waren bedoeld voor de vluchtelingen die daar arriveerden. De verdeling wordt door Latter-day Saint Charities gecoördineerd. De goederen worden verder verdeeld door enkele plaatselijke non-gouvernementele organisaties, met name de Orde van Malta en het Rode Kruis (in Hongarije) en de Jesuit Refugee Service (in Roemenië).

Ukraine crisis 03
Ukraine crisis 03
Zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen helpen vluchtelingen en maken ze wegwijs bij hun aankomst met de trein in Berlijn.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker staat aan het hoofd van de Welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten in Europa. Hij legt uit dat ‘Latter-day Saint Charities momenteel betrokken is bij humanitaire projecten van plaatselijke organisaties en grotere ngo’s in Oekraïne, Moldavië, Polen, Slowakije, Roemenië en Hongarije. Zo kunnen ze humanitaire noodhulp snel naar de noodlijdenden brengen.’ Hij benadrukt dat de kerk ten zeerste begaan is met het lot van de getroffenen, en dat Latter-day Saint Charities actief aan hulpprojecten meewerkt. ‘Leden over de hele wereld worden aangemoedigd om zich in de kerk of hun omgeving te organiseren en te bedenken hoe ze hulp kunnen bieden’, besluit hij.

Leden van de kerk in verschillende Duitse ringen (vergelijkbaar met bisdommen) hebben zo’n 1.200 bedden beschikbaar gesteld voor mensen die op de vlucht zijn voor het conflict, of ze nu lid van de kerk zijn of niet. De kerkleden bieden gratis onderdak aan mensen die daar voor kortere of langere tijd behoefte aan hebben.

Ukraine crisis 04
Ukraine crisis 04
Hulpgoederen voor vluchtelingen worden klaargemaakt om per vrachtwagen naar Hongarije en Roemenië te worden vervoerd. Latter-day Saint Charities, de humanitaire tak van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, verzorgt de aankoop en opslag van sommige goederen, en coördineert met andere plaatselijke hulporganisaties voor de distributie.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

In Polen sloegen zo’n 200 leden van 5 kerkgemeenten de handen in elkaar, en samen met niet-leden en buren stelden ze nog eens 140 bedden beschikbaar. In Krakau alleen al werden 86 slaapplaatsen ter beschikking gesteld. Een van die bedden wordt nu ingenomen door een 8 maanden zwangere vrouw die geen lid van de kerk is. Haar man, die wel lid van de kerk is, is in hun vaderland achtergebleven.

Men gaat ervan uit dat Polen de grootste instroom van vluchtelingen zal zien. David Chandler, president van het zendingsgebied Warschau (Polen) van de kerk, heeft gezegd: ‘De Poolse bevolking begrijpt wellicht beter dan wie ook welke tragedie er nu plaatsvindt. Dankzij hun onoverwinnelijke mentaliteit en onwankelbare toewijding aan elkaar in tijden van conflict en beproeving zijn zij voorbereid en in staat om hun Oekraïense broeders en zusters in hun vlucht naar Polen te helpen. Met ongeëvenaard medeleven hebben ze gehoor gegeven aan de oproep om de vluchtelingen emotionele, materiële en geestelijke hulp te bieden. Hun gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een diepgeworteld, tastbaar samenhorigheidsgevoel dat inspireert tot het volgen van de Heiland, die “het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed, […] want God was met Hem” (Handelingen 10:38).’

Talloze kerkgemeenten in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland maken zich op om de kerkgemeenten in het oosten van Polen te steunen, als voorbereiding op de verwachte toename in het aantal vluchtelingen in die regio.

Peter Huber van de wijk (grotere kerkgemeente) Pratteln in de ring Bern (Zwitserland) maakt deel uit van het Crisisteam van het gebied Europa. Dat team bestaat uit vertegenwoordigers van plaatselijke comités, die meewerken aan de coördinatie van de noodhulp van de kerk in het gebied. Leden van de kerk uit verschillende landen zetelen op vrijwillige basis in deze comités. Huber is zo’n vrijwilliger. Hij legt uit hoe de leden van de kerk in elke kerkgemeente en locatie hulp kunnen bieden. ‘De kerk lost niet alle problemen op waarmee we te maken krijgen, en dat kan ze ook niet. Maar er zijn veel kleine dingen die plaatselijke leden nu kunnen doen. Daarom is het cruciaal om met plaatselijke humanitaire organisaties samen te werken, en om als buren allerlei goederen en voorraden te verzamelen die dan kunnen worden verzonden. Daarnaast kunnen we nog meer manieren vinden om te helpen.’

Ukraine crisis 05
Ukraine crisis 05
Leden en leidinggevenden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen uit verschillende landen in het gebied Europa tijdens de dagelijkse, virtuele vergadering van het Crisisteam.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

In de Tsjechische hoofdstad Praag besloten medewerkers en studenten van de Cumorah Academy, een stichting die in het leven is geroepen in het kader van het programma ‘Actief in de gemeenschap’ van de kerk, als gastgezin te fungeren en vluchtelingen een tijdelijke slaapplaats te bezorgen. Op dit moment zijn 15 plaatsen ingenomen, en in de komende dagen worden er nog eens 20 vluchtelingen verwacht. Dankzij sponsors kan de Academy ook financiële steun bieden aan een grote groep andere vluchtelingen wanneer die in het land arriveren. De docenten bieden hun tijd en expertise in hun respectievelijke vakgebieden aan om vluchtelingen in contact te brengen met internationale organisaties waar ze langetermijnoplossingen voor hun behoeften kunnen vinden. De Academy heeft ook aandacht voor het emotioneel welzijn van de vluchtelingen: vrijwilligers uit de VS komen naar Europa en worden ingeschakeld om te helpen.

In het kader van het zendingsprogramma van de kerk hebben talloze leden als zendeling in Oost-Europa gediend. Zij nemen nu weer contact op met hun zendingscollega’s, en samen zoeken ze naar manieren om vluchtelingen onderdak te bezorgen in Duitsland en andere Europese landen. De voormalige zendelingen die de talen van de getroffen landen spreken, hebben daardoor een uniek vermogen om te achterhalen wat de dringendste behoeften zijn.

Het presidium van de ring Kiev (Oekraïne) doet al het mogelijke om de leden van de ring te steunen. De communicatie tussen leidinggevenden en leden verloopt vlot. De leden van het ringpresidium rijden de hele dag rond om getroffen mensen en gezinnen van het nodige te voorzien. Net zoals bij andere initiatieven in het verleden maakt de samenwerking van Europese kerkleden over de grenzen heen een groot verschil. In dit geval komt de steun voor de ring Kiev rechtstreeks uit de ring Wenen (Oostenrijk). De leden daar verzamelen en sorteren goederen en voorraden, die dan naar de kerkleiders in Kiev worden gestuurd voor verdere verdeling onder de leden.

Omdat de situatie voortdurend evolueert, worden de kerkleden in Europa aangemoedigd om in eigen land schenkingen te doen en met plaatselijke organisaties samen te werken, en niet onnodig naar gebieden in de conflictzone te gaan. De leden van de kerk in Europa werden ook opgeroepen tot een dag van bidden en vasten op zondag 6 maart 2022. Als leden elders in de wereld willen helpen, kunnen ze dat doen via hun eigen kerkunit, of via een storting aan het Humanitaire-hulpfonds van de kerk, die zal worden aangewend voor deze en andere crisissituaties.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.