Persbericht

Kerkleidsters tot lid van leidinggevende raden benoemd

Een aantal vrouwelijke algemene functionarissen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn door het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen tot lid van leidinggevende priesterschapsraden benoemd. 

Zuster Bonnie L. Oscarson zegt op Facebook het volgende over haar nieuwe taak in de leidinggevende raad voor het zendingswerk.

‘Ik herinner me nog heel goed dat president Thomas S. Monson de verlaagde zendingsleeftijd voor jonge vrouwen aankondigde. Vandaag was ik deelgenote van een ander belangrijk moment — ik ben gevraagd zitting te nemen in de leidinggevende raad voor het zendingswerk. Ik voel me vereerd. Het is een van drie belangrijke raden van de kerk die door leden van de Twaalf geleid worden. Zuster Linda Burton zal vanaf nu in de leidinggevende raad voor de priesterschap en het gezin zitting nemen en zuster Rosemary Wixom zal in de leidinggevende raad voor tempelzaken en familiegeschiedenis plaatsnemen.

Wat is het een mooie tijd om een vrouw in de kerk te zijn. Onze stem is meer dan ooit nodig en gewaardeerd. Ik ben dankbaar voor de kans om mijn visie en ervaring aan deze raad bij te dragen en samen aan de verbreiding van de boodschap van het herstelde evangelie mee te werken.’

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen sprak op zijn Facebookpagina zijn steun aan de leidsters in hun nieuwe opdrachten uit.

‘Ik was erg blij met de Facebookpost van zuster Bonnie Oscarson over de nieuwe taken van onze leidsters in de drie algemene priesterschapsraden. We hebben hun wijsheid en inbreng nodig! Het is verstandig dat hun nieuwe taak bij hun huidige functies aansluit.

Zuster Oscarson zal deel van de leidinggevende raad voor het zendingswerk uitmaken in een periode waarin de kerk nog nooit zoveel zendelingen gehad heeft, onder wie een groot aantal jonge vrouwen. De toewijzing van zuster Wixom aan de leidinggevende raad voor tempelzaken en familiegeschiedenis zal ons helpen om onze kinderen te motiveren om meer over hun voorouders te weten te komen.

Het deed mij ook genoegen dat het Eerste Presidium de naamswijziging van de leidinggevende raad voor de priesterschap in de ‘leidinggevende raad voor de priesterschap en het gezin’ goedgekeurd heeft. We weten dat zuster Burton als vertegenwoordigster van alle vrouwen in de kerk in deze nieuwe positie waardevolle inbreng zal hebben.’

Zuster Linda K. Burton, algemeen ZHV-presidente; zuster Bonnie L. Oscarson, algemeen jongevrouwenpresidente; en zuster Rosemary M. Wixom, algemeen jeugdwerkpresidente, zijn aan raden toegewezen die het beleid van de kerk bepalen.  

‘Ik ben dankbaar voor mijn toewijzing aan de leidinggevende raad voor de priesterschap en het gezin. Door de jaren heen hebben mannen en vrouwen in de kerk samengewerkt en zo een sterk fundament gelegd, zodat het herstelde evangelie van Christus kan gedijen en hoop kan geven aan een wereld waarin zo vaak licht ontbreekt. Het is nu belangrijker dan ooit tevoren dat we samen het plan van onze hemelse Vader volgen om zijn kinderen huiswaarts te leiden.’

Zuster Burton zal in de leidinggevende raad voor de priesterschap en het gezin zitting hebben, zuster Oscarson in de leidinggevende raad voor het zendingswerk en zuster Wixom in de leidinggevende raad voor tempelzaken en familiegeschiedenis. De leidinggevende raad voor de priesterschap heet voortaan de leidinggevende raad voor de priesterschap en het gezin.

Rosemary M. Wixom

De kinderen van het jeugdwerk zingen “Ik kijk graag naar de tempel”. Sommige kinderen zoeken zelfs namen van voorouders op en indexeren. Ze luisteren graag naar verhalen over de tempel en hun eigen voorouders. Dat geeft hun het gevoel dat ze erbij horen en versterkt in hun hart het doel om standvastig in het evangelie te blijven en op een dag naar de tempel te gaan. Ik weet dat de waarheden waarin we onze kinderen onderwijzen de waarheden zijn die in hun hart blijven als ze volwassen zijn. Daarom beschouw ik het een bijzonder voorrecht deel van de leidinggevende raad voor tempelzaken en familiegeschiedenis uit te mogen maken.’

In een brief van president Thomas S. Monson, de president van de kerk; president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium; en president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, aan de algemene autoriteiten en algemene presidiums van de hulporganisaties schrijven zij: ‘We zijn ervan overtuigd dat de wijsheid en het oordeelsvermogen van deze algemene presidentes van hulporganisaties een waardevolle bijdrage aan het belangrijke werk van deze raden zullen leveren.’ 

De nieuwe benoemingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.