Nieuwsartikel

Kerstactie ‘Verlicht de wereld’ spoort aan tot christelijk dienstbetoon

Mormonen in de hele wereld doen mee

  

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) en hun vrienden sporen alle mensen aan om anderen in de kersttijd te dienen als eerbetoon aan Jezus Christus. De kerstactie ‘Verlicht de Wereld’ wordt op vrijdag 24 november 2017 wereldwijd gelanceerd en loopt tot en met kerstdag.

De kerstactie ‘Verlicht de wereld’, die voor het tweede jaar op rij gehouden wordt, heeft als doel het licht van Jezus Christus, het ‘Licht der wereld’ (Johannes 8:12), te verspreiden en te vieren. De Heiland heeft tegen zijn discipelen gezegd: ‘U bent het licht van de wereld’ (Mattheüs 5:14).

‘Als we het voorbeeld van de Heiland we het voorbeeld van de Heiland volgen en leven zoals Hij leefde en zoals Hij ons leerde, zal dat licht in ons branden en de weg voor anderen verlichten’, aldus Thomas S. Monson, president van de kerk, in oktober 2015 in een conferentietoespraak.

Mediamateriaal

Op de landelijke informatiewebsites van de kerk (www.kerkvanjezuschristus.org) en op mormon.org staat materiaal dat bezoekers online kunnen delen, waaronder een nieuwe inspirerende video in 33 talen. Op de landelijke informatiewebsites kan men ook de adventskalender ‘25 manieren. 25 dagen.’ downloaden die iedereen aanspoort om in de kersttijd Christus’ leringen toe te passen en anderen te dienen.

Op de dertig Europese informatiewebsites zullen dienstbetoonideeën en leringen van de Heiland verschijnen in de vorm van dagelijkse memes, suggesties en korte video’s in 23 talen.

Er staat op de landelijke informatiewebsites en op mormon.org ook een versie van de hoofdvideo die u kunt afspelen of downloaden. Het materiaal om te delen wordt op sociale media zoals Facebook en Twitter geplaatst. We sporen iedereen aan om op sociale media met de hashtag #VERLICHTdeWERELD over zijn of haar ervaringen te vertellen.

Geschiedenis van de actie

De kerk heeft de afgelopen jaren telkens een kerst- en een paasactie gehouden. De eerste kerstactie, ‘Hij is het geschenk’, werd in 2014 gelanceerd. In 2015 werd de actie ‘De Heiland is geboren’ gehouden. De thema’s van de afgelopen paasacties zijn ‘Dankzij Hem’, ‘Omdat Hij leeft’, ‘Volg Hem’ en ‘Vredevorst’. Deze acties bereikten wereldwijd miljoenen mensen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.