Persbericht

Merrill Osmond bezoekt België en Nederland

18 tot en met 20 maart 2005 Benefietconcert in Tongeren
Merrill Osmond, de vroegere lead-zanger van de jongensgroep The Osmonds, geeft op zaterdag 19 maart 2005 om 20.30 uur in de Eburonenhal in Tongeren (bij Maastricht) een concert. Er zal ook een gastoptreden van zijn broer Wayne zijn. Tickets (die bij het publiceren van deze aankondiging nog beschikbaar waren) kosten 35 euro. Het betreft een benefietconcert ten gunste van VZW Nederheem, een instelling voor gehandicapten. Met de opbrengst zullen zij investeren in nieuwe gebouwen. Tickets via Zr. Daniëlla Pilgrim 'Unplugged'-concert in Apeldoorn
Broeder Osmond geeft ook een 'unplugged'-concert, maar in Apeldoorn - op vrijdag 18 maart 2005. Volgens de laatste berichten zijn er eventueel nog kaarten te koop.
Hoewel dit 'unplugged'-concert een commercieel concert betreft, vindt er na afloop een verkoop van schilderijen van de hand van Merrill plaats ten bate van het hierboven genoemde goede doel (Nederheem). Haardvuuravonden
Merrill Osmond heeft ook ingestemd met het houden van 2 haardvuuravonden (informele bijeenkomsten) in Antwerpen. Deze vinden plaats op zondag 20 maart 2005 in het ringgebouw van de kerk in Antwerpen (zie onze adressenpagina). Gezien de strenge veiligheidseisen heeft men echter pas toegang tot deze avonden wanneer men in het bezit is van een toegangsticket. Deze tickets zijn enkel bij Zr. Daniëlla Pilgrim te verkrijgen. Zij zijn op naam en zijn niet overdraagbaar. De eerste haardvuuravond vindt plaats om 15.00 uur en is vooral bedoeld voor fans, vips en niet-leden, maar wordt bij resterende tickets ook opengesteld voor leden van de kerk. De tweede haardvuuravond is om 19.00 uur en is in eerste instantie bestemd voor alle leden van de ring Antwerpen, met name jongemannen, jongevrouwen en jongvolwassenen - maar leden van andere ringen zijn ook welkom. Ook voor de haardvuuravonden kunt u kaarten bij Zr. Daniëlla Pilgrim aanvragen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.