Persbericht

Mormonen aangemoedigd tot een christelijk leven

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de 179ste halfjaarlijkse algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gehouden. De kerk houdt de conferentie elke zes maanden in de maanden april en oktober om de hoogste leiders van de kerk een kans te geven de leden een hart onder de riem te steken en hen te leren, te inspireren en aan te zetten tot een beter en christelijker leven. Ook dit keer spraken alle leden van het Eerste Presidium, het hoogste leidinggevende lichaam van de kerk, en de leden van de Raad der Twaalf Apostelen, en diverse andere hoge leidinggevenden van de kerk, inclusief enkele zusters, de leden vanuit het Conferentiecentrum in Salt Lake City toe via televisie, radio, satelliet en internet. Het publiek liep in de miljoenen. Kerkpresident Thomas S. Monson gaf een hem typerende toespraak. Zelf is hij al vele jaren een lichtend voorbeeld voor de kerkleden in het dienen en helpen van zijn naasten. En de toespraak die hij deze conferentie hield, 'Wat heb ik vandaag voor iemand anders gedaan?', is typerend voor hem, het is wat de leden verwacht hebben dat hij zou beklemtonen vanaf het moment dat hij president Gordon B. Hinckley verving. Er waren veel goede toespraken tijdens de conferentie, maar ze zijn in het uitzendingenarchief gepubliceerd, en daar kunt u ze dus zelf beluisteren. Eén spreker die nog noemenswaardig is omdat hij als Afrikaan opviel in de rij westerse kerkleiders, is Joseph W. Sitati, die een half jaar eerder als lid van het Eerste Quorum der Zeventig van de kerk is geroepen. Hij hield de leden voor wat een zegen het is dat iedereen in de wereld nu baat kan hebben bij het herstelde evangelie van Jezus Christus. Aan het eind van zijn toespraak legde hij uit hoe het herstelde evangelie zijn mede-Afrikanen onder meer tot zegen is: 'Ik heb de goede vruchten van het evangelie in mijn eigen werelddeel, Afrika, zien bloeien. Na slechts dertig jaar zijn er nu zo’n driehonderdduizend heiligen. In de leerstellingen en beginselen van het herstelde evangelie vinden velen een anker voor hun geloof. Gezinnen die uit hun landelijke gemeenschap zijn vertrokken, op zoek naar een betere toekomst in de stad, hebben een nieuwe manier gevonden om zich vast te houden aan de sterke familietradities die in deze tijd van globalisering steeds meer aangetast worden. De Geest van de Heer werkt steeds meer op de mensen in.

'Er ontwikkelt zich een nieuwe celestiale cultuur in gezinnen, gevoed door gehoorzaamheid aan de raad van de hedendaagse profeet om dagelijks te bidden, de Schriften te bestuderen en wekelijks gezinsavond te houden. Daarom zijn velen in staat om zich los te maken van de ketenen van tradities die de keuzevrijheid beperken.

'Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat drie van onze kinderen onlangs in de tempel zijn getrouwd, zonder de belemmering van een bruidsschat, een traditioneel gebruik waardoor veel jonge mannen en vrouwen ertoe gedreven worden om ongehuwd samen te wonen. Het is nu mogelijk om in Accra (Ghana), Aba (Nigeria) en Johannesburg (Zuid-Afrika) in de tempel te trouwen. Daardoor hebben wij nu nieuwe hoop in de heiligheid van het huwelijk.' U vindt de geluidsbestanden van de Nederlandse vertolking van de toespraken in het archief van broadcast.lds.org. Informatie over het werk achter de schermen van de algemene conferentie vindt u hier.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.