Persbericht

Mormonen brengen offers om slachtoffers overstroming hulp te bieden

De priesterschapsleiders in het gebied stonden meteen klaar om de slachtoffers hulp te bieden uit de middelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met gebruikmaking van de bereidwillige inzet van de plaatselijke mormonen. Het eerste het beste weekend dat de stormen afnamen, organiseerde president Prasad Rao Gudey van het district Haiderabad hulp door de leden van zijn district. Hij slaagde erin om een hele bus vol priesterschapsdragers naar Koernool te rijden om hulp te bieden aan mensen die getroffen waren door de stormen en de overstromingen. Haiderabad is ongeveer vier uur rijden ten noorden van de overstromingszone, dus er moest een behoorlijke afstand afgelegd worden.
Na aankomst namen de leden de distributie van goederen en materialen ter hand die de kerk samen met enkele andere hulporganisaties had verschaft, maar die nog niet aan de slachtoffers waren gestuurd omdat er geen georganiseerd plan voor bestond. President Gudey zegt: ‘Onze jongemannen hebben prima werk verzet door mensen in nood voedsel en water te leveren; de goederen waren al gedoneerd en waren in de provincie gearriveerd, maar de overheid was niet in staat om ze bij de getroffenen af te leveren. Duizenden mensen wachtten op hulpgoederen, maar die kwamen pas toen wij arriveerden.
‘Onze leden staken met hun hesjes van Mormoonse helpende handen goed af tegen de grote aantallen slachtoffers in de kampen toen ze efficiënt te werk gingen om voedsel en water uit te delen aan iedereen.’
De leden uit Haiderabad sorteerden ook kleding die wel was afgeleverd, maar niet goed gesorteerd, en vervolgens ondernamen ze de lange weg terug naar huis.
De daaropvolgende week organiseerden de leden van het district Bangalore alle jongeren en jongvolwassenen om hygiënesets samen te stellen voor de slachtoffers van de overstroming. En ongeveer zestig leden reisden naar enkele dorpen in de noordelijk gelegen provincie Karnakata om de sets af te leveren bij de mensen in de vluchtelingenkampen, waar ze de rest van de dag doorbrachten met hulp verlenen.
De Indiase overheid had op het hoogtepunt van de evacuaties wegens overstromingen meer dan tweehonderd vluchtelingenkampen. Men maakte zich zorgen om de bescherming tegen ziekten omdat zo veel duizenden mensen tijdelijk gedwongen waren om gebruik te maken van die kampen, dus de hygiënesets waren erg belangrijk voor de hulpwerkzaamheden.
De kerk verschafte door middel van LDS Charities ook ladingen dekens en zeildoeken die de door de overstromingen dakloos geworden mensen hard nodig hadden voor onderdak en warmte. En in de provincies Andhra Pradesh en Karnakata werden ook deze goederen uitgedeeld door kerkleden.
LDS Charities houdt de behoeften van de slachtoffers van deze grote ramp in de gaten en werkt samen met de Indiase overheid en het internationele Rode Kruis en andere hulporganisaties die actief zijn in India, en reageert op elke nieuwe behoefte die wordt gesignaleerd in de komende weken en maanden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.