Persbericht

Mormonen en joden in de laatste dagen: een zionsrelatie

Op 29 en 30 augustus 2009 kon men in respectievelijk Utrecht en Rotterdam-Zuid naar een bijzonder onderwerp luisteren, want de uit Amerika afkomstige Mark Paredes onderhield het publiek over het onderwerp 'Mormonen en joden in de laatste dagen: een zionsrelatie.' Paredes, hogeraadslid van de mormoonse ring Monica in Californië, bekleedt prominente posities in diverse joodse organisaties en is tevens lid van de raad van bestuur van de Orson Hyde Foundation. Hij sprak over de historische, leerstellige en hedendaagse relatie van de leden van het huis van Israël. Paredes beheerst zelf zeven talen, waaronder niet het Nederlands, maar had zijn toespraak in onze taal laten vertalen en zich laten coachen in de uitspraak, waarna hij de toespraak zonder verdere hulp zelf in het Nederlands hield, waarbij hijverbazend goed verstaanbaar was. De strekking van zijn woorden was dat mormonen en joden in veel belangrijke opzichten meer gemeen hebben dan joden en andere christenen. Hij betoogde dat onze kerk nooit antisemitisch is geweest, maar juist prosemitisch, en dat dit al in het prille begin van de kerk bleek. Dat het vervolgens duidelijk werd in onze geloofsartikelen, waarin staat dat wij geloven in de letterlijke vergadering van Israël en in de herstelling van de tien stammen. En dat zowel in onze kerk als in Israël velen weten dat een van onze apostelen, Orson Hyde, al in 1841 (meer dan een eeuw vóór de oprichting van de staat Israël) op de Olijfberg een gebed tot God heeft uitsprak waarin hij onder meer de Heer vroeg 'om dit land aan U te wijden en het toe te wijden aan de vergadering van de verstrooide overblijfselen van Juda, overeenkomstig de voorspellingen van de heilige profeten. (…) Laat het land overvloedig en vruchtbaar worden als het in bezit is genomen door zijn rechtmatige erfgenamen. (…) Laat het U nu alstublieft behagen om het hart van koningen en de machten der aarde te bewegen om deze plek met een vriendelijk oog te zien. (…) Laat hen weten dat het U behaagt om Israël het koninkrijk terug te geven - wek Jeruzalem op als zijn hoofdstad, en maak van haar volk een afzonderlijke natie met een regering.'

Mark Paredes ondersteunde zijn betoog met uitspraken van kerkleiders, maar ook van joodse rabbi's en andere vooraanstaande joden, en haalde tal van voorbeelden uit zijn eigen leven aan waaruit blijkt dat joden en mormonen makkelijk een bijzondere band kunnen krijgen. En hij moedigde de kerkleden aan om waar mogelijk relaties met joden en joodse organisaties aan te gaan, en hen in een maatschappij waar hier en daar het antisemitisme weer lijkt op te leven het gevoel te geven dat ze in de mormoonse gemeenschap altijd op steun kunnen rekenen.


Noot van de redactie:

Wegens grote belangstelling van het publiek voor de volledige tekst van de toespraak, was voorgesteld om die op deze website te publiceren. Aanvankelijk leek dat te kunnen, maar inmiddels lijkt de spreker te hebben besloten dat de tekst eigenlijk niet voor publicatie bestemd was. Tot onze spijt kunnen wij u dus geen volledige tekst van de toespraak aanbieden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.